timestamp
24 czerwca 2017
timestamp
0
...

Umowa o pracę – co powinna zawierać i w jakim języku się ją sporządza

timestamp
24 czerwca 2017
timestamp
0
...

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Zawiera się ją na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Uwaga!

Dokumenty z zakresu prawa pracy sporządza się zasadniczo w języku polskim (art. 8 ustawy o języku polskim). Można sporządzić jednocześnie wersję obcojęzyczną (kilka wersji obcojęzycznych) – ale podstawą wykładni jest wersja w języku polskim, jeżeli osoba świadcząca pracę lub konsument są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli osoba, z którą jest zawierana umowa o pracę nie jest obywatelem polskim to na jej wniosek można sporządzić dokumenty z zakresu prawa pracy tylko w języku obcym – którym włada ta osoba. W przypadku kontroli PIP, jeżeli dokument podpisany jest tylko w języku obcym, inspektor PIP może zażądać wersji przetłumaczonej na język polski (co pośrednio wynika z art. 5 ustawy o języku polskim).

Umowa o pracę powinna określać:

 • Strony stosunku pracy ( pracodawca, pracownik)
 • Datę zawarcia umowy – określa dzień zawarcia umowy, nie musi on być równoznaczny z dniem rozpoczęcia pracy.
 • Rodzaj umowy o pracę ( na czas nie określony, na czas określony, na okres próbny
 • Warunki umowy o pracę:
  • rodzaj pracy – określa on stanowisko, funkcję lub np. wyliczenie czynności, które powinien wykonywać pracownik.
  • miejsce wykonywania pracy – może to być siedziba pracodawcy, dział, oddział, może to być również ruchome miejsce pracy lub określony obszar np. Kraków.
  • Wynagrodzenie – należy określić stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych składników.
  • wymiar czasu pracy – określa dobowy i tygodniowy czas w jakim pracownik będzie pozostawał w dyspozycji pracodawcy
  • inne warunki zatrudnienia np. w umowie zawartej z niepełnoetatowcem należy dodatkowo określić próg, po przekroczeniu którego praca będzie wynagradzana na zasadach pracy nadliczbowej
 • Termin rozpoczęcia pracy – określa dzień, w którym pracownik rozpoczyna pracę

Dokładnej analizie poszczególnych elementów umowy o pracę poświęcę kolejne wpisy na moim blogu.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *