timestamp
29 czerwca 2017
timestamp
4
...

Kontrowersje przy ustalania stażu pracy do wypowiedzenia w sytuacji zawarcia umowy od 22 lutego 2016 r.

timestamp
29 czerwca 2017
timestamp
4
...

Z art. 16 ustawy nowelizacyjnej kodeks pracy w zakresie ustalania okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony wynika, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, których wypowiedzenie następuje od dnia jej wejścia w życie, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem jej wejścia w życie.

Inna jest bowiem sytuacja pracodawcy, który stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 k.p., wypowiada umowę o pracę na czas określony pracownikowi zatrudnionemu przed zmianą przepisów, a inna pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie takiej umowy już po zmianie przepisów ze świadomością, że przy wypowiadaniu tej umowy stosowany będzie art. 36 k.p. (…)”.

W stanowisku Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 7 października 2015 r. w sprawie liczenia 33 miesięcy umów terminowych po nowelizacji kodeksu pracy stwierdzono m.in., że:

„(…) począwszy od 22 lutego 2016 r., do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wliczany będzie łączny okres zatrudnienia u pracodawcy, niezależnie od przerw między kolejnymi zatrudnieniami pracownika oraz niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik wcześniej świadczył pracę u tego pracodawcy (art. 36 § 1 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną).

Zdaniem departamentu w przypadku umów o pracę na czas określony zawieranych od 22 lutego 2016 r. uwzględnieniu będą podlegały wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami.

Reasumując do umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r. staż pracy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia uwzględnia się począwszy od 22 lutego 2016 r. Natomiast w sytuacji zawarcia kolejnej umowy o pracę, staż pracy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia liczymy ze wszystkich umów o pracę zawartych z tym samym pracodawcą.

Przykład 1

Umowa na czas określony od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., kolejna umowa na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Wręczenie wypowiedzenia w dniu 17 sierpnia 2016 r. (środa)

W opisanym przypadku w świetle interpretacji MPiPS staż pracy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia drugiej z kolei umowy o pracę liczymy z obu umów – jest z przedziału 6 mc-y – 3 lata. Stosujemy 1-miesięczne wypowiedzenie.

Przykład 2

Umowa na czas określony od 1 lutego 2014 r. do 31 marca 2016 r., kolejna umowa na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 21 listopada 2018 r.. Wręczenie wypowiedzenia w dniu 16 marca 2018 r. (piątek)

W opisanym przypadku w świetle interpretacji MPiPS staż pracy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia drugiej z kolei umowy o pracę liczymy z obu umów – staż pracy wynosi ponad 3 lata. Stosujemy 3-miesięczne wypowiedzenie.

Przykład 3

Umowa na czas określony od 1 lutego 2015 r. do 31 października 2018 r.. Wręczenie wypowiedzenia w dniu 16 marca 2018 r. (piątek)

W opisanym przypadku w świetle interpretacji MPiPS staż pracy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia bierzemy pod uwagę staż pracy liczony od dnia 22 lutego 2016 – jest to staż pracy do okresu wypowiedzenia z przedziału 6 mc-y – 3 lata.. Stosujemy 1-miesięczne wypowiedzenie.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

4 komentarze do "Kontrowersje przy ustalania stażu pracy do wypowiedzenia w sytuacji zawarcia umowy od 22 lutego 2016 r."

  1. W końcu ktoś w prosty sposób wytłumaczył ten bałagan legislacyjny w zakresie wypowiadania umów na czas określony. Pani Moniko pięknie dziękuję 🙂 Jest Pani niezastąpiona!

  2. Pani Moniko. Mogę prosić jakiegoś linka do takiej interpretacji Ministerstwa? W podanym przykładzie nie dziwię się że jest 1 m-c wypowiedzenia i ten przykład nie jest moim zdaniem dobry do tego artykułu. Bo nie są podane na. Poprzednie jakieś tam zatrudnienia.
    Może wyjaśnię o co mi chodzi. W lipcu 2017 r przejęła kadry firmy budowlanej która w sezonie kwiecień -październik zatrudniający więcej pracowników i tak wystąpił mi przypadek który miał 8 umów na czas określony. Dzwoniłam do PIPU i uzyskałem informację że do okresu wypowiedzenia liczymy czas zatrudnienia u danego pracodawcy ale liczymy dopiero od 22.02.2016 i poprzednie umowy i ich długość ich nie interesuje. ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *