timestamp
29 czerwca 2017
timestamp
12
...

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

timestamp
29 czerwca 2017
timestamp
12
...

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie przysparzające wielu kłopotów szczególnie początkującym kadrowcom. A to wszystko z uwagi m.in. na rozbieżności interpretacyjne. W bieżącym artykule postaram się wyjaśnić to zagadnienie.

Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym w którym podjął on  pracę przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca.

Oznacza to, że pracownik nie nabywa na starcie prawa do urlopu, ale musi sobie na niego zapracować. I taka sytuacja ma miejsce do końca pierwszego roku kalendarzowego, w którym rozpoczął pracę po raz pierwszy w życiu, niezależnie do liczby  pracodawców.

Z każdym następnym rokiem kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu w pełnym wymiarze.

Przykład 1

Pracownik rozpoczął zatrudnienie 01-05-2017.

Jego prawo do urlopu w roku 2017 kształtuje się następująco:

Data nabycia prawa 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12
Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

Przykład 2

Pracownik rozpoczął zatrudnienie 15-04-2017.

Jego prawo do urlopu w roku 2017 kształtuje się następująco:

Data nabycia prawa 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12
Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

 

Uwaga!

Przy udzielaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie ma podstaw prawnych do automatycznego zaokrąglenia urlopu należnego do pełnych dni. Do pierwszego urlopu w życiu nie stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy.

Obecnie stosuje się trzy wykładnie:

Interpretacja I

Zwolennicy interpretacji pierwszej uważają, że skoro przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy, to w przypadku pierwszego urlopu w życiu również należy zaokrąglić niepełny dzień urlopu do pełnego dni pomimo, że ustawodawca tego wprost nie zdefiniował.

20:12 = 1,666 → 2 (dokonujemy zaokrąglenia do pełnych dni)

Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
Urlop należny w dniach 2 4 5 7 9 10 12 14 15 17 19 20

Interpretacja II

Zwolennicy interpretacji drugiej uważają, że skoro ustawodawca tego wprost nie zdefiniował, przy ustalaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy. Powołują się jednak na zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy i każdy niepełny dzień urlopu zaokrąglają do pełnych godzin.

20:12 = 1,66 ponieważ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy przeliczamy urlop na godziny

1,666 x 8 h = 13,33 h → 14 h  (zaokrąglamy w górę do pełnych godzin)

Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
Urlop należny w godz. 14 h 27 h 40 h 54 h 67 h 80 h 94 h 107 h 120 h 134 h 147 h 160 h

 Interpretacja III

Zwolennicy interpretacji trzeciej uważają, że skoro ustawodawca tego wprost nie zdefiniował, przy ustalaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy. Powołują się jednak na zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, jednak niepełnego dnia urlopu nie zaokrąglają do pełnych godzin, ale ustalają dokładnie ilość godzin i minut urlopu należnego z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem.

20:12 = 1,66 ponieważ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy przeliczamy urlop na godziny

1,66 x 8 h = 13,33 h → 13 h i 20 minut (przeliczamy dokładnie na godziny i minuty)

Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
Urlop należny w godz. 13 h 17m. 26  h 40 m. 40 h 53 h 20 m. 66 h 40 m. 80 h 93 h 20 m. 106 h 40 m. 120 h 133 h 20 m. 146 h 40 m. 160 h

 

Jak więc ustalić urlop należny przy trzech różnych interpretacjach? Którą z nic wybrać?

To zależy jak dużą skalę w Twojej firmie stanowią pracownicy, którzy rozpoczynają pracę po raz pierwszy w życiu właśnie w Twojej firmie.

Dam Ci dobrą radę!

Nigdy nie podejmuj tej decyzji samodzielnie. Pozostaw ją pracodawcy a wybrany sposób zaokrąglania urlopu w pierwszym roku pracy  zapiszcie w regulaminie pracy.

Mam nadzieję, ze przygotowany materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę swój komentarz poniżej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych zagadnień dotyczących urlopów wypoczynkowych zapraszam Cię na prowadzone prze mnie szkolenie wakacyjne szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy i rozliczanie czasu pracy w praktyce (warsztaty praktyczne)

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online