timestamp
25 lipca 2017
timestamp
1
...

Praca w porze nocnej i jej rekompensowanie

timestamp
25 lipca 2017
timestamp
1
...

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21 a 7. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy  (tj. regulaminie pracy, układzie zbiorowym, obwieszczeniu) ustala, które 8 godzin spośród 10 godzin będzie stanowić porę nocna obowiązującą w danym zakładzie pracy może to być  np.:

  • 21.00-5.00
  • 21.30-5.30
  • 22.00-6.00
  • 22.30-6.30
  • 23.00-7.00

Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek ten będzie ulegał zmianie w każdym miesiącu w zależności od wymiaru czasu pracy obowiązującego w poszczególnych miesiącach.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku w 2017 r.
Styczeń, Maj, Czerwiec, Lipiec, Wrzesień 168 2000:168 * 20% = 2,38
Sierpień, Październik 176 2000:176 * 20% = 2,27
Luty, Listopad 160 2000:160 * 20% = 2,50
Marzec 184 2000:184 * 20% = 2,17
Kwiecień, Grudzień 152 2000:152 * 20% = 2,63

Pracownikom wykonującym pracę stale poza zakładem pracy pracodawca może zastąpić dodatek ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy.

Przykład 1

W styczniu 2017 roku przypada do przepracowania 168 godzin, wynagrodzenie minimalne wynosi 2000 zł. Pracownik przepracował w porze nocnej 5 godzin.

Dodatek za prace w porze nocnej obliczymy następująco:

2000 : 168 *20 % = 2,38
2,38 * 5 = 11,90

Wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń Pracownik otrzyma dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 11,90 zł.

Przykład 2

Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy w połączeniu z praca zmianową.

  • Zmiana I – 6-18
  • Zmiana II – 18-6

Pora nocna obowiązująca w firmie to 22-6.

W opisanym przypadku pracodawca jest zobowiązany zapłacić dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każda godzinę pracy pomiędzy 22 a 6.

To oznacza, ze każdy pracownik pracujący zgodnie z harmonogramem na II zmianie jest uprawniony do w/w dodatku za 8 godzin pracy (22-6).

Przykład 3

Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w połączeniu z praca zmianową.

  • Zmiana I – 6-18
  • Zmiana II – 18-6

Pora nocna obowiązująca w firmie to 22-6.

W opisanym przypadku pracodawca jest zobowiązany zapłacić dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każda godzinę pracy pomiędzy 22 a 6.

To oznacza, ze każdy pracownik pracujący zgodnie z harmonogramem na II zmianie jest uprawniony do w/w dodatku za 8 godzin pracy (22-6).

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

1 komentarz do "Praca w porze nocnej i jej rekompensowanie"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *