timestamp
7 sierpnia 2017
timestamp
0
...

Przedmiot prawa pracy, czyli zacznijmy od początku cz. I

timestamp
7 sierpnia 2017
timestamp
0
...

Pod pojęciem prawa pracy rozumiemy zespół norm prawnych regulujących stosunki pracy podporządkowanej, a także niektóre inne relacje związane ze stosunkiem pracy. Prawo pracy jest działem prawa o szczególnie wielkim znaczeniu społecznym. Dotyczy ono licznej grupy obywateli. Reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Przedmiotem prawa pracy są m.in.:

 • warunki, które muszą spełniać osoby nawiązujące stosunek pracy,
 • sposób kształtowania treści stosunku pracy,
 • sposób ustania stosunku pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • urlopy,
 • czas pracy,
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za nienależyte wypełnianie swoich obowiązków.

Wśród innych stosunków nierozerwalnie związanych ze stosunkiem pracy można wymienić:

 • stosunki dotyczące zabezpieczenia materialnego pracowników i ich rodzin na wypadek choroby, macierzyństwa, starości, inwalidztwa lub utraty życia;
 • stosunki między organizacjami związkowymi a administracją gospodarczą;
 • pośrednictwo pracy i gospodarkę siłą roboczą.

Prawo pracy, regulując stosunki pracy staje się czynnikiem skłaniającym zarówno pracowników, jak i   pracodawców do wzajemnego wypełniania obowiązków, a tym samym czynnikiem ładu i porządku społecznego w zakładach pracy. Prawo pracy spełnia trzy bardzo istotne ze społecznego punktu widzenia funkcję:

 • ochronną,
 • organizatorską,
 • wychowawczą.

Treść stosunków pracy kształtowana jest przez liczne i różnorodne źródła prawa pracy.

Będą to zarówno powszechne źródła prawa pracy, czyli akty prawne wydawane przez organy władzy i administracji państwowej, których obowiązek przestrzegania dotyczy ogółu pracodawców, jak również specyficzne źródła prawa pracy dedykowane konkretnej grupie.

W coraz większym stopniu stosunek pracy kształtowany jest przez relacje zbiorowe (grupowe) między pracownikami – załogą i ich reprezentacją (zarówno związkową, jak i poza związkową) z jednej strony a pracodawcami i ich organizacjami z drugiej strony.


Śledź również kolejne wpisy na moim blogu, jeszcze w tym tygodniu opowiem o źródłach prawa pracy i o tym jak stworzyć dobry regulamin pracy.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *