timestamp
5 listopada 2017
timestamp
2
...

Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego?

timestamp
5 listopada 2017
timestamp
2
...

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej

Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy:

 1. wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
 2. w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy zaliczeniu podlega również okresy nie zakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy,
 3. okresy za które pracownik zachowuje prawo do odszkodowania w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie podjął w tym czasie pracy,
 4. okresy pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie pracownikowi przywróconemu do pracy,
 5. okresy urlopu wychowawczego,
 6. okresy urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami,
 7. okres pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych,
 8. okres zasadniczej, zawodowej i nadterminowej służby wojskowej
 9. okres pracy w policji, straży granicznej, straży pożarnej,
 10. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20.07.1990 r.)
 11. inne okresy, które w myśl ogólnie obowiązujących przepisów podlegają uwzględnieniu do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze
 12. okresy ukończonej nauki w szkole:
 • zakończoną naukę w ZSZ w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 3 lata
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej dla absolwentów ZSZ w wymiarze 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata
 • zakończoną naukę w szkole policealnej – 6 lat
 • ukończoną szkołę wyższą – 8 lat

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu nie zaliczamy:

 • okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
 • okresów prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli jednak w tym samym czasie pracownik uczył się i pracował do stażu pracy zaliczymy okres pracy, albo okres nauki w części pokrywającej się, w zależności od tego który wariant jest dla pracownika korzystniejszy.

Zapamiętaj!

Uprawnienia pracownicze zawarte w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy mają charakter uprawnień minimalnych. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy może ustalić wyższy wymiar urlopu.

Już wkrótce kolejny wpis o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

Zapraszam Cię serdecznie na kurs online “O kadrach i płacach z pasją” Akademia Moniki Smulewicz. Trzecia edycja startuje w kwietniu punktualnie o godz. 20:00. Zarezerwuj miejsce już dzisiaj!

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

2 komentarze do "Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego?"

 1. Pani Moniko, tutaj jest napisane, że “okres pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych” zaliczany jest do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, a jak się to ma do art. 79 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?, który mówi, że “Okresu pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego”

  1. Pani Magdo okres pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych zaliczany jest do okresu zatrudnienia od którego uzależniony jest wymiaru urlopu wypoczynkowego.
   Okresu pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
   Czyli do stażu od którego zależy czy mam prawo do 20 czy 26 zaliczamy, natomiast za czas pobierania zasiłku czy stypendium urlop nie przysługuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *