timestamp
16 listopada 2017
timestamp
12
...

Kłopotliwe daty w umowie o pracę

timestamp
16 listopada 2017
timestamp
12
...

Analizując wzór umowy o pracę, znajdziemy na nim conajmniej 4 miejsca na “daty”:

 • data sporządzenia pisma (prawy górny róg),
 • data zawarcia umowy,
 • data rozpoczęcia pracy,
 • data podpisania umowy przez pracownika.

W każdym z tych miejsc może znaleźć się całkiem inną data. I tak:

Data sporządzenia dokumentu – oznacza dzień, w którym dokument w postaci umowy został sporządzony w firmie (czy też moment, od którego przyjmujemy, że dokument istnieje w obiegu firmowym),

Data zawarcia umowy – oznacza dzień, który strony przyjęły jako moment, od którego istnieje pomiędzy nimi pewien stosunek prawny, wiążący się z obowiązkami dla każdej ze strony. Nie musi to wcale oznaczać, że w tym dniu powstał stosunek pracy – bo taki stosunek może się także nawiązać dopiero po kilku dniach. Chodzi natomiast o to, że w ustalonym przez strony momencie automatycznie powstanie stosunek pracy. Czyli np. strony mogą zawrzeć umowę w dn. 20 listopada ustalając, że stosunek pracy powstanie 1 grudnia. Od daty zawarciu umowy strony mogą już od siebie oczekiwać, że każda z nich spełni swoje zobowiązania z momentem powstania stosunku pracy.

Data rozpoczęcia pracy – bardzo często jest identyczna jak data zawarcia umowy – ale tak nie musi być. Termin rozpoczęcia pracy, to data, od której powstaje stosunek pracy. Czyli od tej daty kandydat do pracy nabywa status pracownika firmy, jest zgłaszany do ubezpieczenia, biegnie mu zakładowy staż pracy, ma obowiązek przychodzenia do pracy. Nie oznacza to wcale, że termin rozpoczęcia pracy musi pokrywać się z pierwszym dniem wykonywania obowiązków pracowniczych. Strony mogą ustalić np., że dana osoba jest pracownikiem (= ma termin rozpoczęcia pracy) od dn. 1 stycznia – podczas gdy pierwszy dzień świadczenia zadań wynikający z grafiku przypada w dn. 3 stycznia. (Terminu „pierwszego dnia wykonywania obowiązków” nie trzeba określać w umowie – wynika on z rozkładu/grafiku.)

Data podpisania umowy przez pracownika – to data, w której pracownik złożył podpis na dokumencie. Data ta nie powinna być późniejsza niż dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Gdyby w umowie nie wypełniono rubryki: „termin rozpoczęcia pracy”, to wówczas stosunek pracy nawiązuje się od daty wpisanej w rubryce „data zawarcia umowy”.

W umowach na czas określony daty występują często jeszcze w piątym miejscu – mianowicie w rubryce „rodzaj umowy” wpisywana jest data początkowa i końcowa stosunku pracy. W takim przypadku, data początkowa powinna być identyczna z datą wpisaną w rubryce „termin rozpoczęcia pracy”

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 56/07.

W świetle bowiem art. 26 k.p. umowa o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy. Z tego względu w doktrynie przyjmuje się, że jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, to stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, a jeżeli nieprzystąpienie do pracy przez pracownika nastąpiło z przyczyn przez niego zawinionych, to pracodawca może stosować przewidziane prawem sankcje aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

12 komentarzy do "Kłopotliwe daty w umowie o pracę"

 1. Moniko czy to znaczy że umowe można zawrzeć również w dniu rozpoczęcia stosunku pracy. Często słyszę że musi być zawarta co najmniej dzień przed, choć trudno mi znaleźć dokładnie taka interpretację przepisu.

  1. Umowa musi zostać podpisana przed rozpoczęciem pracy, czyli najpóźniej rano, gdy pracownik wstawi się do pracy.

 2. A jak ustosunkować się w takim wypadku do takiej sytuacji?:
  – data zawarcia umowy 16.03.2015
  – data rozpoczęcia pracy 13.04.2015
  – data złożenia wypowiedzenia 22.02.2018 ?
  To staż pracy należy liczyć od dnia 16.03.2015 czy od 13.04.2015 ? Czy takiemu pracownikowi przysługuje 1 czy 3 miesięczy okres wypowiedzenia umowy ?

 3. a proszę mi powiedzieć czy taka umowa jest zła. Kończy się umowa pracownikowi 11.05. kontynuujemy. Stąd moje zapytanie- dotyczące nowej umowy. Data zawarcia 10.05., w umowie jest zawarte dalej pomiedzyy X a Y na czas określony od 12.05-31.12. (jako ciągłość). ale termin rozpoczęcia pracy to 14.05. Cyz ona jest niepoprawna ?

  1. Niestety wprowadzenie zapisu “data rozpoczęcia pracy 14.05” powoduje przerwę w zatrudnieniu. Może warto rozważyć zmianę na 12.05.

 4. mam pytanko 🙂 data zawarcia umowy o prace to 10-11-2017r. a rozpoczecie 24-11-2017r. jak powinno wyglądać świadectwo pracy: w sesnie okres zatrudnienia data od… ?

  1. Data zatrudnienia to data rozpoczęcia pracy określona w umowie, czyli na świadectwie zatrudnienie wskazuje Pani od 24.11.2017 r.

 5. Przy drugiej umowie w terminie rozpoczęcia pracy możemy wpisać datę rozpoczęcia pracy z pierwszej umowy, bo to wtedy nawiązał się stosunek pracy i wtedy pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia?

  1. Nie. Przy kolejnej umowie jako dzień rozpoczęcia pracy wpisujesz dzień następny po dniu zakończenia poprzedniej umowy.

 6. Czy mogą być takie daty na umowie:
  Data zawarcia- 02.01.2019
  Data rozpoczęcia pracy – 01.01.2019
  Data podpisania umowy- przed rozpoczęciem pracy 02.01.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *