timestamp
9 grudnia 2017
timestamp
0
...

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?

timestamp
9 grudnia 2017
timestamp
0
...

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na zgodnym oświadczeniu woli dwóch stron (pracodawcy i pracownika) o chęci rozwiązania umowy o pracę.

Wola rozwiązania umowy w powyższy sposób powinna zostać udokumentowana poprzez sporządzenie odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej z wyraźnym podaniem terminu, w którym ma ono nastąpić.

Niezachowanie wskazanej formy nie powoduje jednak nieważności tej czynności, a jedynie może utrudniać dowodzenie w ewentualnym sporze przed sądem pracy. W związku z powyższym warto udokumentować fakt rozwiązania umowy na piśmie.

Warunki skuteczności rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • zgodne złożenie oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy przez pracownika i pracodawcę,
  • oświadczenia woli nie mogą być obarczone jedną z wad powodującą w konsekwencji ich nieważność (błąd, podstęp, groźba, pozorność, stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji).

W razie złożenia przez Pracownika bądź Pracodawcę oświadczenia woli dla pozoru lub w stanie wyłączającym świadome bądź swobodne podjęcie decyzji, czynność prawna jest z mocy prawa nieważna – a więc nie wywołuje żadnych skutków – umowa nie rozwiązuje się.

W razie złożenia oświadczenia woli przez którąkolwiek ze stron, pod wpływem błędu lub groźby, osoba je składająca może do roku czasu uchylić się od jego skutków prawnych przez złożenie drugiej stronie na piśmie oświadczenia o uchyleniu się od złożonego wcześniej oświadczenia.

Za porozumieniem stron może być rozwiązana każda umowa, co oznacza, że przy takim trybie nie obowiązują ograniczenia jakie prawo nakłada przy wypowiadaniu umów o pracę, w szczególności co do zasadności rozwiązania, kontroli związkowej czy ochrony szczególnej pracowników.

Przykład 1

Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 01.01.2016 r. na stanowisku kierownika zmiany.

W dniu 05.05.2017 r. pracownik zgłasza do pracodawcy wniosek o zakończenie stosunku pracy, argumentując to otrzymaniem atrakcyjnej ofert pracy w innej firmie. Pracodawca akceptuje decyzje pracownika i nie zamierza utrudniać zatrudnionemu odejścia.

W opisanym przypadku pracodawca i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron.

Porozumienie powinno zostać zawarte w formie pisemnej najpóźniej w dniu 30.06.2017 r.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *