timestamp
28 stycznia 2018
timestamp
0
...

Na czym polega ruchomy czas pracy?

timestamp
28 stycznia 2018
timestamp
0
...

Czym jest ruchomy czas pracy, jak go wprowadzić, kiedy go można zastosować? To pytania z którymi zwracacie się do mnie kilka razy w tygodniu. Postanowiłam więc opisać to zagadnienie.

Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 23 sierpnia 2013 r. wprowadziła możliwość stosowania tzw. ruchomego czasu pracy.

Może on zastosowany w trzech możliwych wariantach:

  1. Pracodawca może wprowadzić rozkład czasu pracy przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach pracy. Dopuszczalne będzie przy tym rozpoczynanie pracy godzinę wcześniej niż w dniu poprzednim, bez zaliczania jej jako godziny nadliczbowej do poprzedniej doby pracowniczej, jak to miało miejsce dotychczas. I tak np. po wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownik będzie mógł rozpocząć pracę w dniu następnym o godzinie  wcześniejszej niż dnia poprzedniego, pod warunkiem zachowania conajmniej 11-godzinnego dobowego odpoczynku.
  2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu pracy. Także w tym przypadku, gdyby pracownik, zgodnie ze swoją decyzją, w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim, to taka praca nie byłaby pracą nadliczbową  i nie stanowiłaby tzw. naruszenia doby pracowniczej. I tak np. po wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownik będzie mógł rozpocząć pracę pomiędzy godziną 8 a 10 i zakończyć odpowiednio po przepracowaniu 8 godzin pomiędzy godzina 16 a 18.
  3. Ruchomy czas pracy można również zastosować indywidualnie na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika, jest to możliwe zarówno wówczas, gdy u pracodawcy w ogóle nie przyjęto ruchomego czasu pracy w trybie opisanym poniżej, jak również, gdy przyjęto ruchomy czas pracy, ale pracownik jest zainteresowany innym rozkładem czasu pracy niż wynikający z przyjętych ustaleń na szczeblu zakładowym.

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony:

  • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125d Kodeksu pracy, albo
  • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Pamiętaj , że:

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe wprowadza się w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896).

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *