fbpx

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?

12 czerwca 2018
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
W praktyce nie zawsze udaje się pracownikowi przepracować pełny miesiąc, a to może mieć istotny wpływ na wyliczenie jego wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie za pracę przysługuje mu jedynie za ten czas (tę część miesiąca), który faktycznie przepracował.

Zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonana, za czas niewykonywania pracy, tylko wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią.

W przypadku, gdy pracownik jest wynagradzany wynagrodzeniem zmiennym np. godzinowym, jego wynagrodzenie za czas przepracowany ustala się przez pomnożenie ilości przepracowanych godzin i stawki godzinowej wynikających z umowy. W przypadku akordu wynagrodzenie oblicza się mnożąc ilość wyprodukowanych sztuk i wagi przypisanej każdej jednostce. Jeśli zatem pracownik niej godzin przepracował, mniej zarobił.

Problem pojawia się w sytuacji, kiedy pracownik ma wynagrodzenie określone w umowie w stawce miesięcznej, ponieważ każdy miesiąc może mieć inny wymiar godzin należny do przepracowania.

Z pomocą przychodzi nam rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 289 ze zm.). Zostały w nim uregulowane zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną cześć miesiąca  gdy pracownik z powodów zdrowotnych nie mógł świadczyć pracy przez cały miesiąc.

Zgodnie z § 11 pkt. 1 w/w rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art.92 k.p. (za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą, tzw. wynagrodzenie chorobowe), miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy. Tak obliczona kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Taki sposób naliczania stosuje się również w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w ustawie zasiłkowej – § 12 pkt. 2.

Przykład 1

Pracownik wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 4500 zł stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 12 maja do 16 maja tj. 5 dni. Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wynosi:

4 500 : 30 * 5 = 750 zł – jest to kwota potrącenia

Tak obliczoną kwotę potrącenia należy odjąć od wynagrodzenia   przysługującego pracownikowi w danym miesiącu

4 500 – 750 = 3 750 zł. Jest to wynagrodzenie za przepracowane dni w maju.

Dodatkowo pracownik otrzyma świadczenie związane z chorobą: wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

Przykład 2

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie a opiekę nad chorym dzieckiem za okres od 2 do 27 lutego (26 dni). Wynagrodzenie pracownika wynosi 5200 zł brutto miesięcznie.

Wyliczenie wynagrodzenia za czas przepracowany w lutym wygląda następująco:

5 200 : 30 * 26 = 4 506,67 – kwota potrącenia za 26 dni zwolnienia lekarskiego

5 200 – 4 506,67 = 693,33 – wynagrodzenie za czas przepracowany w lutym.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!