fbpx

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?

25 czerwca 2018
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas przepracowany przy wynagrodzeniu miesięcznym, jeśli przyczyną nieobecności była choroba (sprawowanie opieki nad chorym, urlop macierzyński) nie ma znaczenia czy miesiąc, w którym wystąpiła choroba miał 30, 31 czy 28 dni kalendarzowych.

Nie ma także znaczenia ile godzin przypadało do przepracowania zgodnie z obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.  Zawsze dzielimy stawkę miesięczną przez 30  – w myśl przepisów zasiłkowych miesiąc oznacza 30 dni.

Ustalając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca zawsze ustala się je przez potrącenie: najpierw obliczając ile pracownikowi należy potrącić z powodu nieświadczenia pracy, a następnie przez dokonanie takiego potrącenia.

Takie brzmienie przepisów rozporządzenia w pewnych szczególnych sytuacjach może budzić wątpliwości.

Co stałoby się gdyby pracownik wynagradzany stawką miesięczną 5 200 zł dostarczył zwolnienie lekarskie na cały luty, czyli 28 dni?

W myśl zapisów rozporządzenia jego wynagrodzenie obliczone byłoby w ten sposób:

5 200 : 30 * 28 = 4 853,33

5 200 – 4 853,33 = 346,67

Z tak przeprowadzonego wyliczenia wynika, że pracownik otrzyma część wynagrodzenia za pracę, choć w lutym nie przepracował ani jednego dnia. Nie było zatem „przepracowanej części miesiąca”.

Co stałoby się gdyby pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie tylko na dni robocze?

Podobnie może się stać jeśli pracownik będzie przynosił zwolnienia obejmujące wyłącznie jego dni robocze, np. od poniedziałku do piątku, gdy z jego rozkładu czasu pracy wynika, że soboty i niedziele są dla niego dniami wolnymi od pracy. Tutaj także nie dojdzie do przepracowania ani jednej godziny.

Pojawiały się zatem wątpliwości jak postąpić w takiej sytuacji.

Odpowiedź na interpelację nr 8901 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby z dnia 25 stycznia 2017 r.

W 2017 roku, w odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie, zostało wydane stanowisko Ministerstwa Pracy  następującej treści:

„ (…) W przypadku gdy pracownik nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby, to nie ma potrzeby ustalania wysokości jego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. W takiej bowiem sytuacji nie ma części miesiąca (nawet jednego dnia), w którym pracownik wykonywał pracę i za którą przysługiwałoby mu wynagrodzenie za pracę. W mojej opinii powołany przepis nie będzie miał zastosowania zarówno w przypadku, gdy absencja chorobowa pracownika obejmowała cały miesiąc (zwolnienie lekarskie na wszystkie dni miesiąca), jak i wtedy gdy obejmowała ona tylko wszystkie dni miesiąca będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Należy bowiem zauważyć, że naczelna zasada obowiązująca przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za pracę wyrażona została w art. 80 Kodeksu pracy stanowiąc, że wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią (…)”

Odpowiedź na interpelację nr 8901 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby z dnia 25 stycznia 2017 r.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

W kolejne odpowiedzi na tę samą interpelację z marca 2017 r. zwrócono dodatkowo uwagę, że wypłacenie pracownikowi wynagradzanemu stawką miesięczną wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z zapisami rozporządzenia, jeśli w dni poza zwolnieniem nie przepracował ani jednej godziny, stawiałoby w gorszej sytuacji pracowników wynagradzanych inną niż miesięczna stawką. W takim przypadku pracownik wynagradzany np. stawką godzinową, nie przepracowawszy ani jednej godzimy nie otrzymałby żadnego wynagrodzenia (poza świadczeniami z tytułu choroby).

Nie jest to jednak interpretacja wiążąca, należy się liczyć również z odmiennymi interpretacjami, według których pomimo nieprzepracowania ani jednej godziny należy pracownikowi pozostawić cześć wynagrodzenia za okres nie objęty zwolnieniami lekarskimi.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!