timestamp
1 sierpnia 2018
timestamp
3
...

Świadczenie urlopowe – czyli komu, kiedy i ile?

timestamp
1 sierpnia 2018
timestamp
3
...

Sezon urlopowy w pełni, a w mojej skrzynce mnóstwo zapytań o świadczenie urlopowe. Już wyjaśniam komu i kiedy przysługuje.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe (Art. 3 ust. 3 Ustawy o ZFŚS).

Zmiana wysokości i rezygnacja z wypłaty świadczenia urlopowego

Pracodawca ma prawo określić wysokość wypłacanych świadczeń urlopowych na poziomie niższym niż równowartość odpisu podstawowego.

Pracodawca ma także prawo zrezygnować z wypłaty świadczeń urlopowych przy obowiązku zachowania odpowiedniej procedury.

Rezygnacja z wypłaty świadczenia urlopowego powinna zostać przekazana w formie informacji skierowanej do pracowników, opublikowanej w sposób przyjęty u danego pracodawcy, do końca stycznia danego roku.

Zasady wypłaty świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Świadczenie urlopowe wypłaca się nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Świadczenie urlopowe należy się wyłącznie pracownikowi i wypłacane jest niezależnie od jego stażu pracy, sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, okresu zatrudnienia, zajmowanego stanowiska czy innych warunków.

Pracownik nie ma obowiązku składania wniosku o wypłatę świadczenia urlopowego, gdyż świadczenie to ma charakter roszczeniowy.

Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2018 roku

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca w 2018 r. wypłaca świadczenie urlopowe:

1) Pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach, w wysokości:

 • na pełny etat – 1.185,66 zł,
 • na 3/4 etatu – 889,25 zł,
 • na 1/2 etatu – 592,83 zł,
 • na 1/4 etatu – 296,42 zł.

2) Pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w wysokości:

 • na pełny etat – 1.580,89 zł,
 • na 3/4 etatu – 1.185,67 zł,
 • na 1/2 etatu – 790,45 zł,
 • na 1/4 etatu – 395,22 zł.

Kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki i wynosi:

 • w I roku nauki – 158,09 zł,
 • w III roku nauki – 221,32 zł.
 • w II roku nauki – 189,71 zł.

 

Już wkrótce powstanie moje książka “Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach wypoczynkowych”, właśnie nad nią pracuję. A tymczasem zapraszam Cię do odwiedzenia strony mojej książki „Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy”.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

3 komentarze do "Świadczenie urlopowe – czyli komu, kiedy i ile?"

 1. To oznacza, że to świadczenie przysluguje wszystkim? Nigdy w życiu go nie dostałam. Nie dostałam też informacji, że jest taka możliwość ani że nie nie ma.

 2. Marta, może dlatego, że zgodnie z drugim akapitem tego artykułu to świadczenie może być przyznane, a nie musi i w dodatku tylko w firmach zatrudniających poniżej 50 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *