timestamp
16 sierpnia 2018
timestamp
0
...

Jak zmobilizować “opornego” pracownika do wykonania badań profilaktycznych w pożądanym terminie?

timestamp
16 sierpnia 2018
timestamp
0
...

W codziennej praktyce często napotykamy wiele trudności dotyczących wyegzekwowania od pracowników terminowo wykonanych badań profilaktycznych.

Brak świadomości, że niewykonanie przez pracownika badań profilaktycznych stawi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz skutkuje utratą uprawnień ( kwalifikacji zdrowotnych ) niezbędnych do wykonywania pracy determinuje ciągłą „walkę” Działów Kadr z pracownikami o terminowe poddawanie się badaniom.

Jak sobie z tym radzić?

Korzystać  z dostępnych w prawie środków dyscyplinujących takich jak:

  • niedopuszczenie pracownika do pracy, czy też odsunięcie pracownika od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia
  • wymierzanie pracownikowi kary porządkowej ( upomnienie, nagana, a nawet kara pieniężna)
  • rozwiązanie stosunku pracy na podstawie Art. 52 & 1 pkt. 3 z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Sprawdzonym sposobem na terminowe egzekwowanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jest informowanie pracowników na piśmie o konieczności i terminie wykonania badań oraz o konsekwencjach uchylania się od tego obowiązku poprzez dołączanie do skierowań informujących  listów przewodnich, wydawanych pracownikom z pisemnym potwierdzeniem otrzymania dokumentu.

Poniżej przedstawiam przykład skutecznego środka „łagodnej perswazji” – naprawdę działa!!!

Pobierz plik i wypróbuj w praktyce:

Środek „łagodnej perswazji” by zachęcić pracownika do zrobienia badań

 

Jeśli uważasz, że dokument jest dla przydatny daj znać w komentarzu.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *