timestamp
24 października 2018
timestamp
0
...

12 listopada świętem – konsekwencje w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców

timestamp
24 października 2018
timestamp
0
...
Nocne głosowanie w sejmie,  jeszcze tylko podpis prezydenta i mamy nowy dzień wolny od pracy w listopadzie. Szalone tempo legislacyjne, brak refleksji nad konsekwencjami. Tak się tworzy prawo – na kolanie a My będziemy m.in zmieniać grafiki pracy i przeliczać ekwiwalenty za urlop od początku roku. (Edycja 7.11.2018 r. godz. 23:59) Pierwotnie planowano, że tego dnia będą pracowały placówki handlowe, służba zdrowia i apteki. Po zmianie z 7.11 handel jednak również będzie miał wolne w tym dniu.
Co ciekawe takie uchwalenie dodatkowego dnia wolnego w ostatniej chwili powoduje bardzo duże perturbacje w organizacji pracy.  A do tego nie wszyscy pracownicy będą też mieli prawo do świętowania 12.11.2018 r.. 

Zmiana wymiaru czasu pracy i jej konsekwencje dla harmonogramów i rozkładów czasu pracy

Przypominam, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany podać do wiadomości pracownika harmonogram pracy na siedem dni przed rozpoczęciem miesiąca. Jeśli nawet ustawa zostanie podpisana przez prezydenta dziś lub jutro, nie ma możliwości zachowania tego terminu przez pracodawcę. A przecież nie później jak wczoraj pracodawcy mieli obowiązek podać do wiadomości pracowników harmonogramy na listopad. Nie ma więc szansy na zachowanie tego terminu bo to nie realne. Większość pracodawców (działających zgodnie z litera prawa) zaplanowała już przecież grafiki na listopad, a teraz będą musieli je przeplanować i dopasować do nowego wymiaru czasu pracy.

Zmiana współczynnika urlopowego i jej konsekwencje dla wypłaconych ekwiwalentów

Do wyliczenia wartości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy potrzebny jest tzw. współczynnik ekwiwalentowi, czyli średnia liczba dni roboczych przypadających w danym roku kalendarzowym. Jest on obliczany dla każdego roku kalendarzowego odrębnie, ponieważ w każdym roku nieco inaczej rozkładają się dni wolne od pracy, a zatem inna może być liczba dni roboczych.

I tak, aby ustalić współczynnik należy od liczby dni kalendarzowych w danym roku odjąć sumę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowej normy czasu pracy. Następnie otrzymany wynik należy podzielić przez 12 miesięcy. W ten sposób otrzymujemy średnią liczbę dni roboczych przypadających na miesiąc w danym roku.

W roku 2018 współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,92 i wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92

Z chwilą wprowadzenia nowego święta współczynnik ten ulegnie przeliczeniu:

[365 dni roku – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83

I tak np. zakładając, że pracownik uprawniony do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 15.000 zł ( dla uproszczenia jego wynagrodzenia składa się tylko z tego składnika) , z którym rozwiązano stosunek pracy miał prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wymiarze 15 dni otrzymał ekwiwalent za urlop obliczony następująco:

15.000 : 20,92 * 15 dni  = 10.755,26

Po zmianie współczynnika należny ekwiwalent wyniesie:

15.000 : 20,83 * 15 dni  = 10.801,73

Pozostaje więc pytanie czy ustawodawca przewidział tego typu konsekwencje? Czy pracodawcy będą musieli na nowo przeliczyć wypłacone dotychczas ekwiwalenty i wypłacić wyrównanie?

A tutaj przeczytasz pełen tekst ustawy:

USTAWA z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 
Aby uczcić i upamiętnić wielki dla Narodu Polskiego dzień Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 11 listopada 2018 r., stanowi się, co następuje:
 
Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym.
 
Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
 
Art. 3. W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650).
 
Art. 4. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.[1])), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.
 
2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.[2])) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.
 
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *