timestamp
7 listopada 2018
timestamp
0
...

12 listopada dniem wolnym od pracy również w handlu

timestamp
7 listopada 2018
timestamp
0
...

listopada Sejm przyjął poprawkę, zgodnie z którą 12 listopada obowiązywać będą zasady ograniczające również handel w niedziele i święta.  Rzecznik Prezydenta poinformował, że Ustawa została niezwłocznie podpisana. Mamy więc nowe święto w tym roku. 12 listopada 2018 r. nie idziemy do pracy.  Pracują natomiast apteki i służba zdrowia.

O konsekwencjach tej decyzji przeczytasz poniżej.

Zmiana wymiaru czasu pracy i jej konsekwencje dla harmonogramów i rozkładów czasu pracy

Przypominam, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany podać do wiadomości pracownika harmonogram pracy na siedem dni przed rozpoczęciem miesiąca. Jeśli nawet ustawa zostanie podpisana przez prezydenta dziś lub jutro, nie ma możliwości zachowania tego terminu przez pracodawcę. A przecież nie później jak wczoraj pracodawcy mieli obowiązek podać do wiadomości pracowników harmonogramy na listopad. Nie ma więc szansy na zachowanie tego terminu bo to nie realne. Większość pracodawców (działających zgodnie z litera prawa) zaplanowała już przecież grafiki na listopad, a teraz będą musieli je przeplanować i dopasować do nowego wymiaru czasu pracy.

Zmiana współczynnika urlopowego i jej konsekwencje dla wypłaconych ekwiwalentów

Do wyliczenia wartości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy potrzebny jest tzw. współczynnik ekwiwalentowi, czyli średnia liczba dni roboczych przypadających w danym roku kalendarzowym. Jest on obliczany dla każdego roku kalendarzowego odrębnie, ponieważ w każdym roku nieco inaczej rozkładają się dni wolne od pracy, a zatem inna może być liczba dni roboczych.

I tak, aby ustalić współczynnik należy od liczby dni kalendarzowych w danym roku odjąć sumę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowej normy czasu pracy. Następnie otrzymany wynik należy podzielić przez 12 miesięcy. W ten sposób otrzymujemy średnią liczbę dni roboczych przypadających na miesiąc w danym roku.

W roku 2018 współczynnik do ekwiwalentu wynosi 20,92 i wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92

Z chwilą wprowadzenia nowego święta współczynnik ten ulegnie przeliczeniu:

[365 dni roku – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83

I tak np. zakładając, że pracownik uprawniony do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 15.000 zł ( dla uproszczenia jego wynagrodzenia składa się tylko z tego składnika) , z którym rozwiązano stosunek pracy miał prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wymiarze 15 dni otrzymał ekwiwalent za urlop obliczony następująco:

15.000 : 20,92 * 15 dni  = 10.755,26

Po zmianie współczynnika należny ekwiwalent wyniesie:

15.000 : 20,83 * 15 dni  = 10.801,73

Pozostaje więc pytanie czy ustawodawca przewidział tego typu konsekwencje? Czy pracodawcy będą musieli na nowo przeliczyć wypłacone dotychczas ekwiwalenty i wypłacić wyrównanie?

Napisałam w tej sprawie do GIP. Czekamy na oficjalne stanowisko w tej sprawie.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *