timestamp
23 listopada 2018
timestamp
0
...

Poród za granicą, a prawo do zasiłku macierzyńskiego.

timestamp
23 listopada 2018
timestamp
0
...

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym czy pracownicy, która  urodziła dziecko za granicą przysługuje zasiłek macierzyński . Pytanie zadała mi w piątek na profilu Ania, która urodziła dziecko podczas pobytu u siostry w berlinie.

Pytanie:

Jestem, zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Podczas pobytu za granicą niespodziewanie, przedwcześnie urodziłam moje pierwsze dziecko. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek macierzyński? Jakie dokumenty powinnam przedłożyć pracodawcy? O co powinnam zadbać przed powrotem do Polski?

Odpowiedź:

Tak. Ubezpieczona, która urodziła dziecko za granica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Dokumentem uprawniającym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą jest:

  • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywana datę porodu zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem – za okres przed porodem,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem albo zagraniczny akt urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu.

Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich oraz aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw.

akademia image
butterflies
Więcej informacji na temat dokumentowania uprawnień rodzicielskich znajdziesz w mojej Akademii Online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *