timestamp
21-03-2019
(zakończono)
timestamp
1
...

Planowanie, rozliczanie i ewidencja czasu pracy w 2019 roku – Wrocław

timestamp
21-03-2019
(zakończono)
timestamp
1
...

Serdecznie zapraszam na szkolenie „Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w 2019 roku” ze szczególnym uwzględnieniem nowych  obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ewidencji czasu pracy wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz „obudzenie” świadomości w zakresie odpowiedzialności w kontekście przestrzegania przepisów prawa pracy, jak również usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy.

Szkolnie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego przedstawię liczne przykłady i interpretacje, oraz zaproszę uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Program szkolenia

I. Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu po 1 stycznia 2019 r.

 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • Nowe okresy przechowywania ewidencji czasu pracy
 • A co z dotychczasową ewidencją?

II. Definicje ustawowe:

 • pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy)
 • definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy od razu zawierają umowę terminową,

III. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy

IV. Przerwy wliczane do czasu pracy

V. Dyżur i przestój w pracy

VI. Systemy i rozkłady czasu pracy doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy

 • podstawowy system czasu pracy
 • równoważny czas pracy i jego odmiany
 • system przerywanego czasu pracy
 • praca w ruchu ciągłym
 • zadaniowy czas pracy
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej

VII. Praca w porze nocnej

 • pojęcie pracy w porze nocnej
 • dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

VIII.     Praca w niedziele i święta

IX.      Praca w godzinach nadliczbowych

 • regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych
 • udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatki za prace w godzinach nadliczbowych

X.        Praca w niedziele i święta

 • regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w niedziele i święta
 • zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta
 1. Zasady rozliczania czasu pracy w systemie
 2. Ewidencja czasu pracy

XII.       Odpowiedzialność pracodawcy w kontekście przepisów dotyczących czasu pracy.

 

Zapisz się na szkolenie we Wrocławiu

1 komentarz do "Planowanie, rozliczanie i ewidencja czasu pracy w 2019 roku – Wrocław"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *