Placówka oświatowa Eduwersum

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kto jest uprawniony do świadczenia uzupełniającego, tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została orzeczona.

Autor publikacji:
p s

Data publikacji:
12 lipca 2019

Niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona:

 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS)
 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS)
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji (KRUS)
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji (Służby Mundurowe).

Dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia uzupełniającego będzie:

nieposiadanie prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych

albo

posiadanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, których suma świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych i innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekroczy kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli w 2019 roku 1100 zł brutto.

Do kryterium dochodowego nie będzie wliczany zasiłek pielęgnacyjny, oraz inne niestałe świadczenia, jak zasiłki celowe jednorazowe, dodatek mieszkaniowy i energetyczny itp. Oznacza to, że osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, którym przyznane są renty lub emerytury przekraczają 1100 zł brutto nie będą miały prawa do świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych.

Ważnym jest, że do kryterium dochodowego 1100 zł brutto nie wlicza się ani alimentów, ani przychodów ze stosunku pracy, zleceń czy umów o dzieło oraz innych przychodów z pracy czy najmu. Projekt ustawy w żadnym miejscu nie wspomina o tym, by wyżej wymienione dochody z pracy lub najmu miałyby mieć jakikolwiek wpływ na ograniczenie lub pozbawienie świadczenia uzupełniającego „500+ dla niepełnosprawnych”.

Inną istotną sprawą jest to, że świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwało tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, poza osobami, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało na wniosek osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, od miesiąca w którym nastąpiło złożenie wniosku, a jeżeli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, od miesiąca w którym wniosek uzupełniono. Wniosek należało będzie złożyć do organu, który wydał orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające wyłącznie orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie uzupełniające będzie wypłacane przez organ, który wypłaca świadczenie pielęgnacyjne. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i będzie przysługiwało bez względu czy pobierają świadczenia z ZUS, KRUS czy od „zaopatrzenia mundurowego”. Dotyczyć też będzie pobierających emerytury pomostowe, jak i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pod warunkiem, jak wyżej wspomniano, nieprzekroczenia łącznie 1100 zł brutto przyznanych  świadczeń w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego 500+ dla niepełnosprawnych.

Opracowano na podstawie projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (nr druku UD551 – w oparciu o zapisy projektu obowiązujące dnia 11 lipca 2019 r.).
Pobierz Ustawę »

Autor: Edward Jacek Trill

Autor publikacji:
p s

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.