fbpx

Umowa na czas określony – zasady zawierania, limity i ograniczenia

3 listopada 2019
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Umowa na czas określony jest jedną z najczęściej stosowanych w firmach. Zasady zawierania umów o pracę na czas określony zmieniły się 21 lutego 2016 r. nadal jednak budzą wiele wątpliwości i niejasności. Zapraszam do zapoznania z treścią publikacji, w której umawiam zasady zawierania umów na czas określony.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony – limity terminowe i ilościowe w przykładach

Przykład 1

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny od 10 kwietnia 2016 r. do 9 lipca 2016 r., następnie umowę na czas określony od 10 lipca 2016 r. do 9 października 2016 r., kolejną umowę od 10 października 2016 r. do 9 października 2017 r.

W opisanym przypadku kolejna umowa mogłaby zostać zawarta maksymalnie od 10 października 2017 r. do 9 kwietnia 2019 r., gdyż w tym` dniu kończy się 33 miesięczny dopuszczalny maksymalny limit trwania umów na czas określony.

Przykład 2

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., następnie umowę na czas określony od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r., kolejną umowę na czas określony od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W opisanym przypadku kolejna umowa mogłaby zostać zawarta wyłącznie na czas nieokreślony.

Przykład 3

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny od 14 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r., następnie umowę na czas określony od 1 maja 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Po przerwie 10-miesięcznej ponownie zatrudnił pracownika i zawarł z nim kolejną umowę na czas określony od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W opisanym przypadku kolejna umowa mogłaby zostać na czas określony maksymalnie do 30 listopada 2019 r.

Umowa na czas określony bez limitu, czyli kiedy limit nie obowiązuje?

Limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W przypadku, gdy pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące, z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a wydłużony czas jej trwania służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracownika, pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia ustalanego w tygodniach zawsze kończy się w sobotę, natomiast okres wypowiedzenia ustalanego w miesiącach zawsze musi kończyć się w ostatnim dniu.

Zasady wypowiadania umów omawiamy szczegółowo w kursie Kadry Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!