Placówka oświatowa Eduwersum

Świadczenie rodzicielskie i podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Świadczenie rodzicielskie, czyli popularne "kosiniakowe" przysługuje osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Pomoc jest kierowana zatem głównie do studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz bezrobotnych. Wypłacana jest w kwocie 1000 zł miesięcznie.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
8 listopada 2019

Od stycznia 2016 roku nieubezpieczonym rodzicom, którym urodziło się dziecko przyznano prawo do tzw. świadczenia rodzicielskiego. Kwota tego świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Jednocześnie wprowadzono przepis, który podwyższa zasiłek macierzyński do wartości tego świadczenia, jeśli miesięczna kwota netto zasiłku jest niższa niż 1 000 zł.

Wyrównanie oblicza się jako różnicę pomiędzy kwotą świadczenia a kwotą zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłacane jest w kwocie netto bez pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Na podwyższenie zasiłku nie mają wpływu dodatkowe dochody pracownika, które otrzymuje w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

PRZYKŁAD

Ubezpieczona, która w dniu 4 stycznia 2019 r. urodziła dziecko wystąpiła o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego od 4 stycznia do 22 maja 2019 r. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej wynosi 1.020 zł. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek macierzyński za styczeń 2018 r. przysługuje w kwocie 952 zł:

1.020 zł : 30 = 34 zł

34 zł * 28 = 952 zł

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2019 r. wynosi 171 zł

952 zł x 18% = 171 zł

Kwota zasiłku macierzyńskiego netto za styczeń 2019 r. wynosi 781 zł

952 zł – 171 zł = 781 zł

Kwota świadczenia rodzicielskiego, do której zasiłek macierzyński ulega podwyższeniu

1.000 zł : 31 = 32,26 zł

32,26 zł * 28 = 903,30 zł

Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za okres od 4 do 31 stycznia 2019 r. wynosi 122,30 zł

903,30 zł – 781 zł = 122,30 zł

Do wypłaty podwyższenia zasiłku zobowiązany jest płatnik zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek macierzyński z kilku źródeł, a łączna wysokość zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, ubezpieczony powinien wskazać,   który z płatników zasiłku dokona wyrównania.

Jeżeli jednym z płatników zasiłków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to on dokonuje wypłaty podwyższenia zasiłku.

Jeżeli zasiłek macierzyński pobierają równocześnie oboje rodzice (jednocześnie korzystają z urlopów), a miesięczna kwota zasiłku każdego z nich jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, podwyższenie zasiłku przysługuje odrębnie każdemu z nich.

Podwyższenie zasiłku nie przysługuje za okres pobierania zasiłku z tytułu urlopu ojcowskiego  oraz osobie pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (tj. pracownicy, której stosunek pracy ustał w czasie ciąży na skutek upadłości lub likwidacji pracodawcy).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.