Placówka oświatowa Eduwersum

Zmiany wynikające ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne do wysokości 2600 zł brutto (stawka godzinowa 17 zł).

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
20 stycznia 2020

Od bieżącego roku na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ze składników wynagrodzenia wliczanych do minimalnego wynagrodzenia został wyłączony dodatek stażowy. I tak od 1 stycznia 2020 roku przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia  minimalnego uwzględnia się m.in. następujące składniki:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • premie,
 • prowizje,
 • dodatki (np.: funkcyjny),
 • nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej).

Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego wpływa bezpośrednio m.in. na wysokość wielu parametrów płacowych:

 • kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia (obliczenie nie uwzględnia wpłat na PPK),
  Podstawowy KUP (250 zł) i złożony PIT-2 Podstawowy KUP (250) zł i brak PIT-2 Podwyższony KUP (300 zł) i złożony PIT-2 Podwyższony KUP (300 zł) i brak PIT-2
100 %wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1920,62 zł 1876,62 zł 1928,62 zł 1884,62 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1440,47 zł 1407,47 zł 1446,47 zł 1413,47 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1728,56 zł 1688,96 zł 1735,76 zł 1696,16 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1536,50 zł 1501,30 zł 1542,90 zł 1507,70 zł
 • wysokość dodatków za prace w porze nocnej,
Miesiąc Wymiar czasu pracy Wyliczenie Wartość dodatku
168 godz. (2600 zł : 168 godz.) × 20% = 3,10 zł 3,10 zł
II 160 godz. (2600 zł : 160 godz.) × 20% = 3,25 zł 3,25 zł
III 176 godz. (2600 zł : 176 godz.) × 20% = 2,95 zł 2,95 zł
IV 168 godz. (2600 zł : 168 godz.) × 20% = 3,10 zł 3,10 zł
V 160 godz. (2600 zł : 160 godz.) × 20% = 3,25 zł 3,25 zł
VI 168 godz. (2600 zł : 168 godz.) × 20% = 3,10 zł 3,10 zł
VII 184 godz. (2600 zł : 184 godz.) × 20% = 2,83 zł 2,83 zł
VIII 160 godz. (2600 zł : 160 godz.) × 20% = 3,25 zł 3,25 zł
IX 176 godz. (2600 zł : 176 godz.) × 20% = 2,95 zł 2,95 zł
X 176 godz. (2600 zł : 176 godz.) × 20% = 2,95 zł 2,95 zł
XI 160 godz. (2600 zł : 160 godz.) × 20% = 3,25 zł 3,25 zł
XII 168 godz. (2600 zł : 168 godz.) × 20% = 3,10 zł 3,10 zł
 • minimalna miesięczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
  (2600 – 13,71% = 2243,54 zł),
 • minimalnej podstawy wymiary składek emerytalnych i rentowych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, jeżeli były zatrudnione w pełnym wymiarze przed urlopem:
  • minimalna to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: 2600 zł * 75% = 1950 zł, 
  • dla przypomnienia maksymalna podstawa to 60 % prognozowanego wynagrodzenia przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia podstawy składek emerytalno-rentowych)  5227 zł*60% = 3136,20zł,
 • minimalna kwota przychodu od której odprowadzana jest składka na Fundusz Pracy (2600 zł),
 • maksymalne wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o praktykę absolwencką 5200 zł (2 x 2600 zł),
 • odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł),
 • wynagrodzenia za przestój z przyczyn dotyczących pracodawcy, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł),
 • odszkodowanie za stosowanie mobbingu wobec pracownika, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł),
 • wynagrodzenie za pracę w miesiącu, którym pracownik nie wykonuje obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł),
 • maksymalna wysokość odpraw wypłacanych z tytułu zwolnień na podstawie przepisów ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, czyli „o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2018 poz. 1969 z dnia 2018.10.15), może wynieść maksymalnie 15x wynagrodzenia minimalnego 39 000 zł (15 x 2600 zł).
Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.