fbpx

Nowe, wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1 marca 2020 r.

1 marca 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Zaciągając zobowiązania finansowe trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie je spłacić. Dlaczego? Dlatego, że na tym polega dorosłość. Dlatego, że tak działają uczciwi ludzie. Dlatego, że warto być przyzwoitym.

W sytuacji, gdy pracownicy nie regulują swoich zobowiązań do drzwi pracodawcy może zapukać wierzyciel i komornik.

Pracodawca zobowiązany jest wtedy do potrącenia z wynagrodzenia za pracę egzekwowanych kwot na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.

Zasiłki też podlegają egzekucji

Zasiłki wypłacane z ubezpieczenia społecznego, podobnie jak wynagrodzenia pracownicze, również podlegają egzekucji. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków określone zostały w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 139).

Z zasiłków można potrącić m. in.:

 • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,
 • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub z ubezpieczeń społecznych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych na pokrycie należności alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych na pokrycie innych należności niż alimentacyjne,
 • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Odmienne niż w przypadku wynagrodzeń są zasady dokonywania potrąceń: kwotę podlegającą potrąceniu wylicza się jako procent kwoty zasiłku brutto, czyli przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast potrącenia dokonuje się z netto, czyli kwoty po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. 

Podobnie jak przy potrąceniach z wynagrodzenia tak i przy potrąceniach z zasiłków określone zostały limity potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń.

Granice potrąceń z zasiłków wynoszą:

 • dla potrąceń na zaspokojenie należności alimentacyjnych – do 60% kwoty zasiłku,
 • dla potrąceń kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do 50% kwoty zasiłku,
 • na zaspokojenie innych należności – do 25% kwoty zasiłku.

Kwota wolna od potrąceń z zasiłków wynosi:

Od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych i wynoszą odpowiednio:

 • 532,61 zł sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi; należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
 • 878,81 zł sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 • 213, 04 zł należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • 703,05 zł należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat kalkulacji wynagrodzeń i potraceń z wynagrodzenia za pracę i nie tylko, zapisz na kurs „Kadry i płace w teorii i praktyce”.
Zdobądź potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacje i umiejętności w obrębię zawodu : specjalista ds. wynagrodzeń – 242310 oraz specjalista ds. kadr – 242307. Startujemy 4 kwietnia 2020 r.

Uwaga! Uczestnicy, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą kurs, otrzymają zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!