fbpx

Czy pracownik powracający z zagranicy powinien przedstawić dokument nakładający na niego obowiązek kwarantanny?

18 marca 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi jak udokumentować konieczność kwarantanny w przypadku powrotu z zagranicy od 15 marca 2020 roku. zapraszam do zapoznania z kolejnym wpisem w kategorii Prawo pracy w obliczu COVID-19"

Wyjaśniam, że zagadnienie to zostało opisane pierwotnie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w rozdziale II.

Procedura opisana w ww. rozporządzeniu określa następujące kroki:

  • Przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do kontaktu z tą osobą.
  • Odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę.
  • Straż Graniczna jest zobowiązana do przekazania informacji pozyskanych od osoby przekraczającej granicę, organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Obowiązek, poddania się kwarantanie w związku z przekroczeniem granicy, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się, a obowiązek wynikający z rozporządzenia stanowi przyczynę usprawiedliwiająca nieobecność w pracy.

Kwarantanna, a prawo zasiłku

Pozostał jednak problem podstawy do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy).

Stanowisko ZUS było w tej sprawie jednoznaczne i uzależnia przyznanie świadczenia na mocy przepisów  świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa od decyzji, o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, wydanej przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji.

Zdaniem ZUS tylko taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny wypłacanych przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji – czytamy na stronach ZUS.

Tak więc w pierwszym przypadku świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa nie przysługują, w drugim natomiast przysługują.

Rzecznik ZUS w mediach informuje, że aktualnie trwają wspólne prace ZUS i GIS mające na celu wypracowanie zmian w prawie i stanowiska będącego podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego z powodu poddania się kwarantannie.

Czekamy zatem na regulacje w tym temacie ….

Mamy to! Aktualizacja 20 marca 2020 r.

Właśnie ogłoszono, w DZ.U. 2020 poz. 491, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Uregulowano w nim prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego za czas obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej .

W celu wypłaty takiej osobie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Oświadczenie powinno zawierać:
1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;
2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;
3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Zapraszam Cię też do sekcji Koronawirsus/ COVID-19 na moim blogu. Tam znajdziesz więcej informacji na temat „Prawo pracy w obliczu COVID-19”

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!