Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Propozycje ochrony i wsparcia Rynku Pracy w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19

Rząd przedstawił dziś gospodarczą i społeczną Tarczę Antykryzysową. Nowelizacja ustaw ma pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu firm a co za tym idzie ochronie miejsc pracy, w związku z tym Rząd chce wprowadzić pewne rozwiązania, które mają to ułatwić.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
18 marca 2020

Przejęcie finansowania przez państwo 40% płacy pracownika dla przedsiębiorców w problemach finansowych.

Firmy, których obroty spadną w okresie 2 m-cy o 15% i wykażą stratę w co najmniej jednym z nich albo obrót w okresie 1 m-ca spadnie o 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a firma wykaże stratę, będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu przy zachowaniu co najmniej płacy minimalnej.
Państwo z FGŚP pokryje wówczas połowę wynagrodzenia pracownika, do limitu 40% przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki czemu Pracodawca obniży koszty pracy o 60%.

Rozwiązanie ma charakter solidarnościowy, a jego koszty pokryją w:
– 20% Pracownik,
– 40% Państwo (FGŚP),
– 40% Pracodawca.

Rozwiązanie służy ratowaniu przedsiębiorstw oraz zachowaniu miejsc pracy i zapewniania środków do życia pracowników firm dotkniętych kłopotami finansowymi z powodu koronawirusa.

Czekamy na szczegółowe rozwiązania dotyczące m.in. sposobu przeprowadzenia zmiany warunków zatrudniania.

Współfinansowanie przez państwo postojowego.

W przypadku znaczących problemów finansowych (zdefiniowanych wyżej) przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z przestoju ekonomicznego w ramach którego podstawa płacy jest ograniczona do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna.

Państwo (FGŚP) pokryje blisko połowę wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, tj. kwotę 130% zasiłku dla bezrobotnych.

Rozwiązanie ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji (np. zakaz prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne), zapobiegnięcie zwolnieniom oraz zabezpieczenie podstawowego dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników.

Finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych

Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) oraz osób samozatrudnionych.

Wysokość ustalana będzie jako 80% minimalnego wynagrodzenia za 2020 r., tj. 2 600 zł brutto, czyli 2080 zł) osobom na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym.

Jednocześnie, aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 marca 2020 r. Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną swoją działalność przed 1 marca 2020 roku.

Jest to działanie ponadstandardowe i w ten sposób polskie Państwo nie pomija nikogo, kto wykonuje działalność zarobkową w różnej formie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Premier zapowiedział wydłużenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni, jeśli zostanie przedłużone zamkniecie szkól, przedszkoli i żłobków.


Niestety apele rodziców o podwyższenie wieku dzieci, na które przysługuje to uprawienie, do 12 roku życia nie zostały wysłuchane. 
To duży problem dla rodziców dzieci powyżej 8 r.ż., którzy nadal mają problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

Przypominamy, że apelowano o wydłużenie tego wieku do co najmniej 12 roku życia.

Wsparcie niepełnosprawnych

Rząd zapowiedział dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych – szacowany koszt dofinansowania to 600 mln zł . Wśród dodatkowych uprawnień m.in.:

 • Dodatkowy zasiłek 14 dniowy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, jeśli są systemie edukacji do 25 roku życia. 
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych pozostających w domu 
 • Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #72 Nadciąga tornado zmian w prawie pracy!

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach. Czy posypią się pozwy? Pracownicy zwolnieni z opłat sądowych! ZUS zmienia podejście i traktuje pracę zdalną z zagranicy jak delegowanie. Telepraca przechodzi do historii. Dotkliwe kary dla menedżerów. Ryczałt za pracę zdalną bez PIT. Tornado zmian w prawie pracy. Sprawdź, co się zmieni!

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.