fbpx

Tarcza 3.0 otacza ochroną pracowników dłużników przed potrącaniami niealimentacyjnymi

16 maja 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Tarcza 3.0 została podpisana przez Prezydenta i opublikowana 15 maja w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 875. Znajdziemy w niej nowe rozwiązania ratujące miejsca pracy, ale nie tylko ....

Niestety są tam też niespodzianki liczne niespodzianki, a wśród nich zmiany w potrąceniach z wynagrodzeń pracowników. To niestety wprowadzi nam bardzo duże zamieszanie przy naliczaniu wynagrodzeń na liście płac za maj 2020 r.

Na tempo potrzebujemy teraz zmiany w systemach kadrowo-płacowych, gdyż brak przepisu przejściowego oznacza, że najbliższa pensja musi być policzona z uwzględnieniem zmian i czeka nas ręczna dłubanina w potrąceniach niealimentacyjnych …

Tarcza 3.0 wprowadza podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego członka rodziny w przypadku, gdy pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Cóż i z tym trzeba się zmierzyć … już wyjaśniam jak to ugryźć …

Kiedy i kogo obowiązuje nowa kwota wolna od potrąceń?

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń określone w art. 87(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Jak ustawa definiuje członka rodziny?

Przez członka rodziny, rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818).

Przez dziecko, należy rozumieć dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

A skąd mamy wiedzieć czy i o ile mamy zwiększyć kwotę wolną od potraceń w odniesieniu do danego pracownika?

Tu niestety również ustawodawca nas nie zawiódł i nie pozostawił bez wątpliwości. Nie uregulowano bowiem w Ustawie w jaki sposób pracodawca powinien pozyskać takie informacje należałoby pozyskać od pracownika oraz w jaki sposób i jak je udokumentować. A co na to RODO?

Moim zdaniem w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze poinformowanie pracowników o przysługującym im uprawnieniu i pozyskanie oświadczenia o liczbie osób pozostających na utrzymaniu pracownika, którego:

  • objęto obniżonym wynagrodzeniem,
  • członek rodziny utracił źródło dochodu.

Mając na uwadze przepisy RODO uważam, że na oświadczeniu pracownika należałoby pozostać i nie oczekiwać od pracowników żadnych dodatkowych dokumentów na poświadczenie liczby osób pozostających na utrzymaniu czy utraty pracy przez członka rodziny.

Ewentualnymi sankcjami za złożenie nieprawdziwych oświadczeń zajmują się bowiem odpowiednie organa administracji publicznej, a nie pracodawcy i ich przedstawiciele w zespołach kadrowo-placowych.

A teraz zobaczmy jak się zabrać do naliczenia wynagrodzenia?

Nie ma co narzekać na te ciągłe zmiany. Cóż i z tym trzeba się zmierzyć … już wyjaśniam jak to ugryźć krok po kroku na liście płac…

Przykład 1.

Wynagrodzenie pracownika wynosi 2800 zł brutto. Po potrąceniu składek i zaliczki na podatek do pracownika trafia kwota netto 2.061,67 zł (podstawowe koszty i złożony PIT-2). Do pracodawcy wpłynęło zajęcie komornicze wzywające do potrącenia z wynagrodzenia kwot należności innych niż alimenty w wysokości 795,63 zł.


W takim przypadku z wynagrodzenia pracownika można potrącić 50% kwoty netto, czyli 1030,84 zł. Jednak ze względu na konieczność zachowania kwoty wolnej od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia netto (czyli w tym przypadku 1.920,62 zł) pracodawca w miesiącu kwietniu potrącił pracownikowi maksymalną kwotę 141,05 zł (2 061,67 – 1 920,62). Pozostałą część zajęcia tj. 654, 58 będzie musiał zrealizować z kolejnych wypłat.

W miesiącu maju pracownik poinformował pracodawcę, że jego współmałżonek (nie posiadają dzieci) na skutek epidemii wywołanej SARS-CoV-2 utracił zatrudnienie.

W takim przypadki kwota wolna od potrąceń ulegnie podwyższeniu o 25% z 1.920,62 zł na 2.400,78 zł. Pracodawca nie potrąci więc pracownikowi z tego tytułu ani grosza w bieżącym miesiacu.

Przykład 2.

Wynagrodzenie pracownika wynosi 5800 zł brutto. Po potrąceniu składek i zaliczki na podatek do pracownika trafia kwota netto 4.186,39 zł (podwyższone koszty i złożony PIT-2). W maju 2020 r. do pracodawcy wpłynęło zajęcie komornicze wzywające do potrącenia z wynagrodzenia kwot należności innych niż alimenty w wysokości 10.500 zł.

Od 1 kwietnia 2020 r. pracodawca dokonał obniżenia wynagrodzenia wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmie o 20%. Pracownik ma na utrzymaniu niepracującą żonę, która opiekuje się ich dwójką dzieci w wieku przedszkolnym.

W takim przypadku z wynagrodzenia pracownika nie można potrącić 50% kwoty netto, czyli 2093,20 zł. jak to wynika z art. 87 § 3 pkt. 2 kodeksu pracy pomimo zachowania standardowej kwoty wolnej od potrąceń 1.928, 62 zł.

Kwota wolna od potrąceń (w tym przypadku 1.928,62) zostanie zwiększona o 75% = 3 * 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny pozostającego na utrzymaniu pracownika.

Z uwagi na konieczność zachowania kwoty wolnej od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia netto z uwzględnieniem postanowień art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (czyli w tym przypadku 1.928,62 zł + 75% = 3.375,09) pracodawca w miesiącu maju potrąci pracownikowi z wynagrodzenia maksymalną kwotę zajęcia egzekucyjnego w wysokości 811,30 zł (4.186,39 – 3.375,09).

Pozostałą część zajęcia tj. 9.688, 70 (10.500 zł – 811,30 zł) pracodawca będzie zrealizował z kolejnych wypłat.

Czy tarcza słusznie chroni pracownikow dłużników?

Mam mieszane uczucia względem tego rozwiązania. Z jednej strony Tarcza 3.0 chroni dłużnika przed nadmiernym potrąceniem z wynagrodzenia za pracę celem zapewnienia środków do życia pracownikowi i jego rodzinie, ale z drugiej strony pozbawia wierzyciela możliwości wyegzekwowania swoich i tak juz przeterminowanych należności.

Dorosłość moim zdaniem polega na ponoszeniu konsekwencji swoich działań i zaniechań oraz decyzji finansowych. Zaciągnięte zobowiązania należy spłacać, a nie przed nimi uciekać czy odwlekać w czasie w nieskończoność …

Przepis ten zostawia też niestety furtkę osobom, które unikają regulowania swoich zobowiązań – choć tych furtek i tak dziś nie brakuje.

Warto mieć na względzie, że jeśli z jednej strony ktoś uniknie konieczności zapłaty, to ktoś inny poniesie z tego tytułu stratę lub otrzyma swoje należności z opóźnieniem.

Podstawa prawna: Art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!