fbpx

Dyscyplinarka w dobie pandemii

17 maja 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym jak dokonać rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pytanie:

Pracownik nie stawia się w pracy, nie usprawiedliwia swojej nieobecności. Szef chce go zwolnic dyscyplinarnie. Jaka jest procedura takiego zwolnienia bo to są moje początki w kadrach. Jakie dokumenty muszę przygotować? – proszę o pomoc pisze Paulina w grupie Kadry i Płace – Grupa wsparcia specjalistów i menedżerów

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności należy przede wszystkim podjąć próbę kontaktu z pracownikiem i upewnić się, że nic się nie stało oraz czy pracownik nie jest chory lub czy nie podlega kwarantannie. Czas jest wyjątkowy więc wszystko jest możliwe …

Jeśli wszelkie próby kontaktu zawiodą, a pracownik nadal nie wstawi się do pracy, wówczas będziemy mieli do czynienia z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika. Co kwalifikuje pracodawcę do uruchomienia procedury rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika.

Z przyczynami zawinionymi mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik na wypowiedzenie zasłużył sobie swoim zachowaniem, postępowaniem czy postawą. Pracodawca może zatem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy:

  • pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje że do spełnienia tego warunku niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika (wina umyślna lub rażące niedbalstwo). Typowymi przyczynami są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy
  • pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie. W omawianej sytuacji prawne znaczenie ma jedynie popełnienie zbrodni lub występku, bez znaczenia jest natomiast wykroczenie
  • pracownik ze swej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Przez uprawnienia należy rozumieć formalne upoważnienie do wykonywania zawodu (np. lekarza, kierowcy). Ich utrata musi być zawiniona i stwierdzona przez właściwy organ (np. sąd).

Kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinno nastąpić przed upływem jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca zasięga opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

Procedura i tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, z wyraźnym wskazaniem przyczyny zwolnienia oraz` pouczeniem pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma rozwiązującego umowę o pracę.

Dokument rozwiązujący umowę o pracę należy dostarczyć pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z chwilą przyjęcia przez pracownika do wiadomości decyzji pracodawcy za pomocą pisma rozwiązującego umowę o pracę lub z dniem doręczenia mu listu poleconego wysłanego pocztą.

Problem pojawia się wtedy, gdy pracownik listu poleconego nie odbierze. W takim przypadku listonosz pozostawia w drzwiach mieszkania lub skrzynce pocztowej adresata awizo, a list polecony pozostawia w urzędzie pocztowym.

Po upływie 7 dni od dnia następującego po dniu złożenia nieodebranego pisma na poczcie, sporządza się powtórne zawiadomienie (awizo) o możliwości odbioru pisma w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia.

Dopiero bezskuteczny upływ tego terminu – łącznie 14 dni od pierwszego zawiadomienia – powoduje przyjęcie domniemania, że pismo zostało doręczone adresatowi. Nieodebrana korespondencja wraca do nadawcy (firmy) z adnotacją „nie podjęto w terminie” oraz odciskiem datownika.

W Tarczy Antykryzysowej 2:0 wprowadzono zapis, który utrudnia pracodawcom skuteczne rozwiązanie umowy o pracę

Trudniej dostarczyć rozwiązanie umowy o pracę pocztą w dobie pandemii

Zgodnie bowiem z art. 98. 1. nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Przepisu nie stosuje się do:

  • postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych;
  • postępowań, o których mowa w dziale III B Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. 26));
  • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  • przesyłek wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.

Oznacza to, że takie rozwiązanie umowy zostanie skutecznie zakończone dopiero po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!