fbpx

Dodatek solidarnościowy – projekt Ustawy trafił do Sejmu

5 czerwca 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Do sejmu trafił właśnie projekt ustawy złożony 3 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę proponujący dodatek solidarnościowy.

Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Dla kogo przewidziany jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy ma przysługiwać osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym. Okres podlegania ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy to najmniej 90 dni. Przysługiwała on będzie osobie:

1) z którą po dniu 31 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2) której umowa po dniu 31 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta

Mowa tu tylko o osobach, które miały zawartą z pracodawcą umowę o pracę.

W dniu 4 czerwca 2020 r. do prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym, podczas drugiego czytania, zgłoszono poprawki. Dotyczyły one:

  • zmiany okresu podlegania ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy z 90 na 60 dni,
  • zmiany daty z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę bądź uległa ona rozwiązaniu – z 31 marca 2020 na 15 marca 2020.

W jakiej wysokości projektowany jest dodatek solidarnościowy?

Miesięcznie dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 złotych. Będzie można go pobierać przez maksymalnie trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia.

W okresie pobierania dodatku solidarnościowego, osobom uprawnionym do tego dodatku nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia przyznane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jeżeli osobie bezrobotnej, zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wówczas dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym dodatkiem solidarnościowym, a zasiłkiem lub stypendium wypłaconym przez urząd pracy.

Od kiedy będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy?

Pierwszy wniosek może zostać złożony już w czerwcu. Złożenie wniosku o dodatek w lipcu oznacza zatem, że dodatek będzie przysługiwał za 2 miesiące, a złożenie wniosku w sierpniu – że dodatek przysługiwał będzie za 1 miesiąc.

Wnioski mają być składane w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS do 31 sierpnia 2020r.

Wypłata dodatku solidarnościowego będzie następować w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

 Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych z wyjątkiem:

  • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Gdy zakończy się obowiązywanie dodatku solidarnościowego, planowane jest podwyższenie kwoty zasiłku do 1200zł brutto (od  1 września 2020r.). W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Proponując podniesienie kwot zasiłku zachowano dotychczas obowiązującą proporcję kwotową pomiędzy kwotą zasiłku w okresie pierwszych 90 dni oraz okresem kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych oznaczać będzie automatyczne podniesienie wysokości stawek świadczeń, które są powiązane z wysokością zasiłku, w tym:

  • stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych,
  • dodatku aktywizacyjnego,
  • świadczenia integracyjnego.

Dodatek solidarnościowy a opodatkowanie?

Nie będzie opodatkowania dodatku solidarnościowego. Będzie on wolny zarówno od podatku dochodowego, jak i potrąceń bądź egzekucji. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będzie finansował w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Dodatek solidarnościowy jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Dodatek solidarnościowy – wyłączenia, czyli komu nie będzie przysługiwał?

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty i rolnikom.

Zgodnie z projektem ustawy, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż 3-miesięczny okres przysługiwania świadczenia solidarnościowego. Główne kryterium stanowić będzie sytuacja na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Z takiego rozwiązania ucieszy się spora ilość osób. Każda pomoc skierowana do tych, którzy stracili pracę przez COVID-19 jest na wagę złota.

Ekonomiści twierdzą, że to przesadne rozdawnictwo na które nie stać Polski. Należy jednak mieć na względzie, że z drugiej strony wiele rodzin jest obecnie w trudnej sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!