fbpx

Tarcza 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw

24 czerwca 2020
We wtorek 22 czerwca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19, czyli tzw. "Tarczę 4.0", zaś dzień później została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. nr 1068.

Zdecydowana większość przepisów “Tarczy 4.0” wchodzi w życie z dniem następnym po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustawy, czyli od dnia 24 czerwca 2020 r.

Główne założenia Tarczy 4.0:

 • Długo wyczekiwany dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w wieku do lat 8, został wydłużony do 28 czerwca. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.
 • Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika obniżyć jego wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. Pracodawca musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń.
 • Pracodawca będzie mógł objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownik otrzyma wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Tu również pracodawca musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń.
 • W okresie obowiązywania stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego, jeśli u pracodawcy wystąpił %-owy spadek obrotów lub wzrost kosztów wynagrodzeń ustawowo określony:
  a) wysokość odpraw i innych świadczeń z tytułu ustania stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych ogranicza się do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  b) pracodawca może zawiesić obowiązek tworzenia ZFŚS i dokonywania odpisów oraz obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych;
  c) zawieszenie funkcjonowanie innych funduszy lub wykonania zobowiązań o charakterze socjalno-bytowym (z wyłączeniem warunków umów o pracę) oraz obniżenie odpisów na ZFŚS wyższych od ustawowych do wysokości ustawowej.
 • Doprecyzowanie pracy zdalnej. Jest ona dopuszczalna, jeżeli pracownik ma możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy. Musi on również prowadzić ewidencje wykonywanych czynności. Pracodawca ma zapewnić środki pracy, materiały i obsługę logistyczną niezbędne do wykonywania takiej pracy, odpowiadać za BHP oraz wypadki przy pracy tylko co do zapewnionych przez niego materiałów i środków pracy.
 • Skrócenie odpoczynków dobowych i tygodniowych, wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego wydłużonego do maksymalnie 12 miesięcy lub stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę jest możliwe nie tylko w przypadku %-owego spadku obrotów, ale również w przypadku samego wzrostu kosztów wynagrodzeń w stosunku do przychodów, w rozumieniu ustawy.
 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca ma możliwość jednostronnego udzielenia do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego.
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą, umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br.
 • Możliwość z korzystania z wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy. Dotyczyć ono będzie też osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca br.
 • Mikropożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
 • Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje przez maksymalnie 3 miesiące, do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów (powyżej 12 miesięcy) o udzielenie zamówienia publicznego; zniesienie obowiązku nakładania kar umownych jeżeli dana firma nie może wykonać zlecenia w związku ze skutkami jakie wywołała pandemia, czy zniesienia obowiązku wpłacenia wadium.
 • Za zgodą przedsiębiorcy – kontrole organów nadzoru mogą odbywać się zdalnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Jak zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz, Tarcza 4.0 jest ostatnią propozycją Rządu w zakresie rozwiązań “tarczowych”. Oznacza to, że wiele form wsparcia finansowego dla przedsiębiorców już niedługo może wygasnąć. Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się niebawem.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!