fbpx

HR Detektyw #Nr1 – monitoring nowości i zmian

14 sierpnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Zapraszam na nowy, piątkowy cykl artykułów na moim blogu. Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków specjalnie dla Was - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Przeczytaj o pracach Rządu nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, dodatkowym zasiłku opiekuńczym, kontrolach PIP, a także o monitoringu w firmie.

#News1 – Praca zdalna wydłużona o kolejne miesiące

Pandemia COVID-19 wprowadziła niemałe zamieszanie na rynku pracy. Tymczasowym rozwiązaniem zaproponowanym przez Rząd, a wspierającym przeciwdziałanie COVID-19, było wprowadzenie w Tarczy antykryzysowej 4.0 przepisów regulujących tzw. pracę zdalną.

Dziś wydaje się, że praca zdalna zostanie z nami na stałe. Środowiska reprezentujące pracodawców od pewnego czasu postulują wprowadzenie pracy zdalnej do ogólnych regulacji prawa pracy.

Rząd, nakierowany dobrym odbiorem tego rozwiązania, rozpoczął już prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która pozwoli na stałe wprowadzić instytucję pracy zdalnej do porządku prawnego. Jednak konkretne zmiany zostaną przedstawione przez resort dopiero po wakacjach.

Minister RPiPS w rozmowie z PAP

Dokładnie 4 września straci moc art. 3 ustawy w sprawie COVID-19, który reguluje kwestie pracy zdalnej. W dniu 24 lipca 2020 roku Sejm, po licznych apelach przedsiębiorców, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

W art. 3 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”

Wprowadzona zmiana ma na celu głównie umożliwienie pracodawcom delegowanie swoich pracowników do pracy zdalnej po 4 września.

Nie ma wątpliwości, że ryzyko zakażenia koronawirusem nadal jest bardzo wysokie. Ponadto okazało się, że praca zdalna sprawdziła się jako praktyczny i wygodny dla obu stron sposób wykonywania pracy. Powyższa zmiana ma wejść w życie z dniem 5 września 2020 r.

Zobacz film o warunkach świadczenia pracy zdalnej wprowadzonych ustawą tarczową > https://youtu.be/qTlzMxB6hgE

Czy polskie firmy pójdą w ślady globalnych liderów takich, jak Google i pozwolą swoim pracownikom pozostać w domowym biurze na stałe? Wszystko wskazuje na to, że tak. Zarówno pracownikom, jak i pracodawcom ta forma wykonywania pracy odpowiada zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym.

#News2 – Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada dodatkowe kontrole

Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w prowadzenie kontroli punktowych, w utrzymanie reżimu sanitarnego w zakładach pracy w trosce o życie i zdrowie każdej osoby pracującej.

W 19 powiatach, w których minister zdrowia przywrócił ostatnio obostrzenia sanitarne, inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach oraz czy zastosowali odpowiednie środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

O stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa i reżimu sanitarnego inspektorzy pracy będą informować właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Od 15 marca do 31 lipca br. PIP przeprowadziła ponad 10 tys. kontroli u pracodawców i przedsiębiorców różnych branż z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. Inspektorzy pracy wydali w sumie ponad 33 tys. decyzji oraz 32,5 tys. wniosków w wystąpieniach. Dotyczyły one głównie decyzji wstrzymania prac, wypłaty wynagrodzeń i ukarania mandatami karnymi.

#News3 – Czy wróci dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W przyszłym tygodniu Rada Ministrów ma podjąć decyzję, co dalej z wypłatą zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia w sytuacji, gdy część szkół trzeba będzie zamknąć z powodu koronawirusa. Nieoficjalnie mówi się, że odpowiedzialność spadnie na samorządy, których nie stać na wypłatę tak dużych kwot.

Wątpliwości przybywa, a czasu coraz mniej. MEN milczy a dyrektorzy szkół stoją przed nie lada wyzwaniem. To do nich bowiem będzie należała decyzja czy uczeń zostanie odesłany do domu lub czy też placówka zostanie zamknięta. Problemem może być także brak nauczycieli – wielu starszych pedagogów z obawy przed zakażeniem chce przejść na emeryturę.

Największym problemem jest fakt, że lockdown nie dotyczy już całego kraju – obostrzenia wprowadzane są punktowo, poprzez ustanowienie żółtej lub czerwonej strefy. W związku z tym nasuwają się wątpliwości, komu i na jakiej podstawie ewentualny zasiłek będzie się należał.

Jest potrzeba uregulowania tej kwestii nowymi przepisami i jak podkreśla Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, trzeba to zrobić jak najszybciej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że będzie podejmować odpowiednie działania w zależności od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19.

Przeczytaj mój artykuł o zasadach korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego > https://monikasmulewicz.pl/2020/06/27/czekamy-na-potwierdzenie-wydluzenia-dodatkowego-zasilku-opiekunczego-do-12-lipca/

#News4 – O czym należy pamiętać montując kamery w miejscu pracy?

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła 10 lipca 2019 r. wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo, które mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z urządzeń wideo oraz zapewnienie spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie.

Pracodawca jako administrator powinien wybierać takie technologie, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników ale jednocześnie chronią ich prywatność. Przykładem tego są systemy umożliwiające maskowanie lub mieszanie obszarów, które nie są istotne dla obszaru objętego nadzorem.

Zastosowanie monitoringu regulują przepisy zawarte w kodeksie pracy ( art. 222 ).

Pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel, w którym będzie on wykorzystywany. Monitoring ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę.

Obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. Co ważne, monitoring wizyjny nie może nagrywać dźwięku. Przywołana regulacja daje pracodawcy jedynie uprawnienie do skorzystania z monitoringu wizyjnego, nie jest to zatem jego obowiązek.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu (np. kopię nagrań monitoringu).

Art. 15 ust. 1 RODO

Więcej o monitoringu w miejscu pracy przeczytasz tutaj > Monitoring w miejscu pracy

#News5 – Poczta elektroniczna pracownika pod kontrolą pracodawcy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo do monitorowania poczty e-mail swoich podwładnych.

Przepis art. 22(3) Kodeksu pracy:

§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Pracownik musi zostać poinformowany w jakim celu pracodawca zamierza stosować monitoring, a także poznać zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Informacja ta może mieć formę pisma skierowanego do każdego pracownika, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, komunikatu mailowego skierowanego do załogi, czy informacji przekazanej za pośrednictwem zakładowego intranetu.

Pracodawca informuje pracownika o wprowadzeniu monitoringu poczty elektronicznej, nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem.

Złamanie opisanych powyżej zasad może wiązać się dla pracodawcy z postępowaniem prowadzonym przez UODO wskutek skargi pracownika lub roszczeniem w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!