fbpx

Czy zwrot kosztów opłat parkingowych w okresie pandemii to przychód pracownika?

19 sierpnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 przedstawiciele rządu i zawodów medycznych wystosowali apele o pozostanie w domach i ograniczenie kontaktów, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Powszechnym działaniem było również zalecanie ograniczenia korzystania z transportu publicznego lub wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu usług publicznych, np. poprzez zmniejszenie częstotliwości połączeń oraz korzystania z własnego środka transportu. Tematyka ta doczekała się interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły przeczytaj w artykule.

W dniu 25 maja 2020 r. Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała interpretację indywidualną dotyczącą obowiązków płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów opłat parkingowych. W przedmiotowej sprawie pracodawca, stosując się do publikowanych na bieżąco komunikatów i zaleceń organów rządowych i samorządowych, zalecił pracownikom przyjazd do miejsca pracy, w miarę możliwości, samochodami prywatnymi.

Zwrot kosztów parkingowych

Z uwagi na fakt, że liczba własnych miejsc parkingowych pracodawcy nie jest wystarczająca dla wszystkich pracowników, pracodawca wprowadził tymczasowo, do odwołania, możliwość korzystania z płatnych parkingów miejskich lub komercyjnych z jednoczesną zasadą zwrotu pracownikom poniesionych z tego tytułu kosztów.

Zwrot kosztów następował na podstawie przedłożonych biletów parkingowych lub innych dowodów płatności, w tym ewentualnych oświadczeń, mających zastosowanie w przypadku wykorzystywania do dokonywania opłat za parkowanie aplikacji mobilnych. Wymagana, w celu uzyskania uprawnienia do otrzymania zwrotu, dokumentacja zawiera numer rejestracyjny pojazdu, datę, czas postoju, lokalizację i kwotę opłaty.

Zwroty opłat parkingowych były wypłacane pracownikom przy najbliższej (względem złożonego wniosku) wypłacie wynagrodzenia.

Implikacje podatkowe

Pracodawca, który zwrócił się do KIS z prośbą o interpretację indywidualną, miał wątpliwości, czy jako płatnik ma obowiązek uznać zwrot kosztów za przychód pracownika i pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

Zdaniem pracodawcy, zwroty dokonywane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie stanowią przychodu podatkowego pracowników.

Przychodem ze stosunku pracy jest m.in. wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Art. 12 ustawy o PIT

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), mówi, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie). Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie – z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej – jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w sytuacji braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik samodzielnie musiałby ponieść określony wydatek.
  • zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Korzyść ze świadczeń spełnianych na rzecz pracownika nie jest przez niego wynoszona na zewnątrz stosunku pracy i nie stanowi dochodu będącego przedmiotem opodatkowania.
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Przychód powstaje, gdy można zindywidualizować świadczenie, określić jego wartość pieniężną oraz skonkretyzować odbiorcę.

Niespełnienie przynajmniej jednego z ww. trzech warunków sformułowanych przez Trybunał Konstytucyjny oznacza, że dane świadczenie na rzecz pracownika nie jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwrot kosztów opłat parkingowych to nie przychód podatkowy pracowników

Otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu K.p.) jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. 

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym zwroty Pracownikom kosztów opłat parkingowych, które są ponoszone przez nich w związku z wykonywaniem pracy, dokonywane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii do czasu odwołania, nie stanowią przychodu podatkowego Pracowników i na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21-05-2020 Sygnatura 0113-KDIPT2-3.4011.344.2020.1.AC

Skoro więc prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika użycia prywatnego samochodu, to sfinansowanie ww. kosztów przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, tak aby była ona wydajna i należytej jakości.

Zwroty opłat parkingowych, które są ponoszone przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy, dokonywane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii do czasu odwołania, nie stanowią przychodu podatkowego pracowników.

Art. 12 ust. 1 ustawy o PIT

Podsumowanie

Pracodawca zalecił pracownikom dojazd do pracy samochodami prywatnymi, w celu uchronienia ich przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości pracy. Pracownicy zobligowani zostali do korzystania z płatnych miejsc parkingowych, zatem nie można mówić o dobrowolności przyjęcia świadczenia z tego tytułu. Jednocześnie, nie była wymagana w żaden sposób przez pracodawcę zgoda pracowników na pracę w miejscu pracy zamiast pracy zdalnej. Stąd, w ocenie pracodawcy, świadczenie w postaci zwrotu kosztów opłat parkingowych nie jest z punktu widzenia pracowników i pracodawcy dobrowolne, a konieczność korzystania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z płatnych miejsc parkingowych nie wymagała ich zgody.

Zwroty Pracownikom kosztów opłat parkingowych, które są ponoszone przez nich w związku z wykonywaniem pracy, dokonywane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii do czasu odwołania, nie stanowią przychodu podatkowego Pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu, o których mowa w art. 31 ww. ustawy.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21-05-2020 Sygnatura 0113-KDIPT2-3.4011.344.2020.1.AC

Firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie powinna doliczać do przychodów pracownika kwoty wypłacanego świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania przez niego samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych oraz naliczać i odprowadzać od tych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!