Placówka oświatowa Eduwersum

Przekroczenie pierwszego przedziału skali podatkowej

"Pani Moniko, pomocy! Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy pracownika, który w trakcie miesiąca przekroczył pierwszy przedział skali podatkowej?" Już odpowiadam! Sprawdź, jak w kilku krokach wyliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu przekroczenia.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
8 września 2020

Pan Karol jest przedstawicielem handlowym w firmie farmaceutycznej. W miesiącu wrześniu jego skumulowany dochód przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej. Pani Magda – kadrowa, martwi się, jak wyliczyć zaliczkę na podatek Pana Karola na liście płac za wrzesień. Już tłumaczę jak to poprawnie policzyć w kilku, prostych krokach.

Podstawa prawna

Podstawę obliczenia podatku regulują art. 26 oraz 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treścią ustawy zapoznaj się tutaj.

Zanim przejdziemy do szczegółów wyliczenia, zapoznaj się z podstawą prawną (art. 32 ustawy o PDOF) opisującą sposób wyliczenia, według której zaliczki, o których mowa w art. 31 ustawy o PDOF (czyli dotyczące umów o pracę oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego), za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. 85.528 zł – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Krok 1 – Ustal dochód skumulowany

Aby wyliczyć wysokość zaliczki na podatek musimy w pierwszej kolejności sprawdzić dochód skumulowany pracownika, czyli łączną sumą dochodów ze stosunku pracy osiągniętych przez niego od początku roku, u danego pracodawcy.

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez pracodawcę, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne (patrz: art. 32 ust. 2 ustawy o PDOF).

W tym celu sprawdź kartotekę wynagrodzeń za dany rok:

Składnik / Miesiąc123456789Suma
[A] Wynagrodzenie zasadnicze8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,0072 000,00
[B] Prowizja1 900,002 300,005 500,000,003 500,000,008 000,001 790,007 500,0030 490,00
[C] BRUTTO9 900,0010 300,0013 500,008 000,0011 500,008 000,0016 000,009 790,0015 500,00102 490,00
[D] KUP250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,002 250,00
[E] ZUS pracownika [C*13,71%]1 357,291 412,131 850,851 096,801 576,651 096,802 193,601 342,212 125,0514 051,38
[F] Podstawa opodatkowania zaokrągl. [C-D-E]82938638113996653967366531355681981312586215
[G] Skumulowany dochód G1+F2…G8+F9]8 293,0016 931,0028 330,0034 983,0044 656,0051 309,0064 865,0073 063,0086 215,00

Jak widzisz na powyższym przykładzie, przekroczenie górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej, czyli kwoty 85.528 zł nastąpiło w miesiącu wrześniu i wynosi 86.215 zł.

Krok 2 – Ustal podstawę opodatkowania

Jak wspomnieliśmy w kroku pierwszym, we wrześniu dochód pracownika przekroczył górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł i wynosi 86.215 zł. W takim wypadku obliczenie zaliczki na podatek dochodowy wyglądać będzie następująco:

 • 32%-owej stawce podatku podlega dochód przekraczający górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli
  687 zł (86.215 zł – 85.528 zł),
 • 17%-owej stawce podatku podlega dochód mieszczący się w pierwszym przedziale skali podatkowej w wysokości
  12.465 zł (13.152 zł – 687 zł).

Krok 3 – Oblicz podatek naliczony

Pracownik, którego wynagrodzenie obliczamy na powyższym przykładzie złożył pracodawcy PIT-2. Wśród praktyków naliczania wynagrodzeń często pojawia się wątpliwość czy w miesiącu przekroczenia należy uwzględnić kwotę wolną? Z pomocą przychodzi art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, zgodnie z którym kwoty wolnej nie uwzględnia się przy obliczaniu podatku za miesiące następujące po miesiącu, w którym do dochodu zastosowanie ma 32%-owa stawka podatku. W naszym przypadku kwota wolna zostanie wobec tego potrącona.

Podatek naliczony, czyli przed potrąceniem składki zdrowotnej odliczonej od podatku obliczymy następująco:

 • 12.465 zł * 17% = 2.119,05 zł
 • 687 zł * 32% = 219,84 zł
 • 2.119,05 zł + 219,84 zł – 43,76 zł = 2.295,13 zł

Podatek naliczony w miesiącu przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej wynosi 2.295,13 zł.

Krok 4 – Oblicz wysokość składek zdrowotnych

Podstawa składki zdrowotnej obliczona zostanie standardowo, czyli kwotę brutto pomniejszymy o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

[C] BRUTTO15 500,00
[E] ZUS pracownika [C*13,71%]2 125,05
[K] Podstawa ubezp. zdrowotnego [C-E]13 374,95
[L] Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9% [K*9%]1 203,75
[M] Ubezpieczenie zdrowotne odliczone 7,75% [K*7,75%]1 036,56

Krok 5 – Oblicz zaliczkę na podatek

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą potrącimy z wynagrodzenia brutto pracownika i którą pracodawca jest zobligowany przekazać do urzędu skarbowego tytułem PIT-4R do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód zostanie postawiony do dyspozycji podatnika, wyniesie:

[I] Podatek naliczony2 295,13
[M] Ubezpieczenie zdrowotne odliczone 7,75%1 036,56
[N] Zaliczka na podatek (zaokrągl.) [I-M]1 259,00

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.