fbpx

Przekroczenie pierwszego przedziału skali podatkowej

8 września 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
"Pani Moniko, pomocy! Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy pracownika, który w trakcie miesiąca przekroczył pierwszy przedział skali podatkowej?" Już odpowiadam! Sprawdź, jak w kilku krokach wyliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu przekroczenia.

Pan Karol jest przedstawicielem handlowym w firmie farmaceutycznej. W miesiącu wrześniu jego skumulowany dochód przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej. Pani Magda – kadrowa, martwi się, jak wyliczyć zaliczkę na podatek Pana Karola na liście płac za wrzesień. Już tłumaczę jak to poprawnie policzyć w kilku, prostych krokach.

Podstawa prawna

Podstawę obliczenia podatku regulują art. 26 oraz 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treścią ustawy zapoznaj się tutaj.

Zanim przejdziemy do szczegółów wyliczenia, zapoznaj się z podstawą prawną (art. 32 ustawy o PDOF) opisującą sposób wyliczenia, według której zaliczki, o których mowa w art. 31 ustawy o PDOF (czyli dotyczące umów o pracę oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego), za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. 85.528 zł – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Krok 1 – Ustal dochód skumulowany

Aby wyliczyć wysokość zaliczki na podatek musimy w pierwszej kolejności sprawdzić dochód skumulowany pracownika, czyli łączną sumą dochodów ze stosunku pracy osiągniętych przez niego od początku roku, u danego pracodawcy.

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez pracodawcę, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne (patrz: art. 32 ust. 2 ustawy o PDOF).

W tym celu sprawdź kartotekę wynagrodzeń za dany rok:

Składnik / Miesiąc123456789Suma
[A] Wynagrodzenie zasadnicze8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,008 000,0072 000,00
[B] Prowizja1 900,002 300,005 500,000,003 500,000,008 000,001 790,007 500,0030 490,00
[C] BRUTTO9 900,0010 300,0013 500,008 000,0011 500,008 000,0016 000,009 790,0015 500,00102 490,00
[D] KUP250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,002 250,00
[E] ZUS pracownika [C*13,71%]1 357,291 412,131 850,851 096,801 576,651 096,802 193,601 342,212 125,0514 051,38
[F] Podstawa opodatkowania zaokrągl. [C-D-E]82938638113996653967366531355681981312586215
[G] Skumulowany dochód G1+F2…G8+F9]8 293,0016 931,0028 330,0034 983,0044 656,0051 309,0064 865,0073 063,0086 215,00

Jak widzisz na powyższym przykładzie, przekroczenie górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej, czyli kwoty 85.528 zł nastąpiło w miesiącu wrześniu i wynosi 86.215 zł.

Krok 2 – Ustal podstawę opodatkowania

Jak wspomnieliśmy w kroku pierwszym, we wrześniu dochód pracownika przekroczył górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł i wynosi 86.215 zł. W takim wypadku obliczenie zaliczki na podatek dochodowy wyglądać będzie następująco:

  • 32%-owej stawce podatku podlega dochód przekraczający górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli
    687 zł (86.215 zł – 85.528 zł),
  • 17%-owej stawce podatku podlega dochód mieszczący się w pierwszym przedziale skali podatkowej w wysokości
    12.465 zł (13.152 zł – 687 zł).

Krok 3 – Oblicz podatek naliczony

Pracownik, którego wynagrodzenie obliczamy na powyższym przykładzie złożył pracodawcy PIT-2. Wśród praktyków naliczania wynagrodzeń często pojawia się wątpliwość czy w miesiącu przekroczenia należy uwzględnić kwotę wolną? Z pomocą przychodzi art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, zgodnie z którym kwoty wolnej nie uwzględnia się przy obliczaniu podatku za miesiące następujące po miesiącu, w którym do dochodu zastosowanie ma 32%-owa stawka podatku. W naszym przypadku kwota wolna zostanie wobec tego potrącona.

Podatek naliczony, czyli przed potrąceniem składki zdrowotnej odliczonej od podatku obliczymy następująco:

  • 12.465 zł * 17% = 2.119,05 zł
  • 687 zł * 32% = 219,84 zł
  • 2.119,05 zł + 219,84 zł – 43,76 zł = 2.295,13 zł

Podatek naliczony w miesiącu przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej wynosi 2.295,13 zł.

Krok 4 – Oblicz wysokość składek zdrowotnych

Podstawa składki zdrowotnej obliczona zostanie standardowo, czyli kwotę brutto pomniejszymy o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

[C] BRUTTO15 500,00
[E] ZUS pracownika [C*13,71%]2 125,05
[K] Podstawa ubezp. zdrowotnego [C-E]13 374,95
[L] Ubezpieczenie zdrowotne pobrane 9% [K*9%]1 203,75
[M] Ubezpieczenie zdrowotne odliczone 7,75% [K*7,75%]1 036,56

Krok 5 – Oblicz zaliczkę na podatek

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą potrącimy z wynagrodzenia brutto pracownika i którą pracodawca jest zobligowany przekazać do urzędu skarbowego tytułem PIT-4R do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód zostanie postawiony do dyspozycji podatnika, wyniesie:

[I] Podatek naliczony2 295,13
[M] Ubezpieczenie zdrowotne odliczone 7,75%1 036,56
[N] Zaliczka na podatek (zaokrągl.) [I-M]1 259,00

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!