fbpx

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

15 września 2020
W dniu 15 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1596) z dniem 1 stycznia 2021 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do wysokości 2800 zł brutto. W roku bieżącym wynosi ono 2600 zł.

Oznacza to wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,7 % oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 53,2%.

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ze składników wynagrodzenia wliczanych do minimalnego wynagrodzenia został wyłączony dodatek stażowy. I tak od 1 stycznia 2020 roku przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia minimalnego uwzględnia się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny. Są to m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • premie,
  • prowizje,
  • dodatki (np.: funkcyjny),
  • nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, dodatku za staż pracy, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się również dodatku za pracę w nocy.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów w 2021 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do poziomu 18,30 zł brutto. W roku bieżącym wynosi ona 17 zł.

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Zakres przedmiotowy umów, których dotyczy minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy:

  • umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego)
  • umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego)

Zakres podmiotowy umów, których dotyczy minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy:

  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami
  • osoba fizyczna niewykopująca działalności gospodarczej.

Geneza zmian legislacyjnych

Jak podaje Rządowe Centrum Legislacji, zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia.

Ustalone przez Radę Ministrów na 2021 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwot zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego. W toku negocjacji z Radą, w ustawowym terminie, nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na 2021 rok. W związku z powyższym Rada Ministrów zobowiązana była ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!