fbpx

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP – przedłużone

28 września 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Pracodawcy mogą nadal wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń. Przedłużono bowiem możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g oraz 15gg Tarczy Antykryzysowej.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej) przedłużono możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g oraz 15gg Tarczy Antykryzysowej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ustawa ta weszła w życie 24 września 2020 r.

Kto może się starać o dofinansowanie z FGŚP?

Dofinansowanie dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), np: mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych firm.

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (Art. 4. 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (Art. 4. 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu. O dofinansowanie do pensji pracowników mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii wirusa COVID-19 odnotowali spadek obrotów:

  • Nie mniej niż o 15%, obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19.
  • Nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku nie mogą zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wobec przedsiębiorcy nie mogą też zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (w chwili obecnej próg ten wynosi 15 073,44 zł brutto).

Instrukcja składania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP

Na czym polega wsparcie?

Pracodawca może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, którzy są objęci przestojem ekonomicznym albo został im obniżony wymiar czasu pracy. 

Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP można było składać do dnia 27 września 2020 roku. W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa, znowelizowane przepisy, które weszły w życie 24 września, wydłużają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Skorzystać z pomocy można przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Można więc nadal wnioskować o dopłaty za miesiąc wrzesień, październik i listopad.

Kiedy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić świadczenie?

Celem wypłaty środków z art. 15g Tarczy Antykryzysowej jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy i stabilizacji zatrudnienia.

Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie nie może przez okres pobierania świadczeń wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Zobowiązany jest do złożenia w wojewódzkim urzędzie pracy dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystanych środków. Powinien też złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na rzecz których otrzymał świadczenie. Dokumenty te należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania dofinansowania.

Obowiązek zwrotu środków istnieje również wówczas, gdy wykorzystanie środków jest niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we wniosku.

Zwrot środków następuje w terminie do 30 dni po upływie okresu objętego dofinansowaniem ze środków FGŚP.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!