fbpx

Podstawy zasiłków do ponownego przeliczenia

10 października 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Nie wiem jak Ty, ale ja tęskniłam za zmianami, które Pan Prezydent podpisuje w piątek późnym wieczorem, a wchodzą w życie praktycznie natychmiast. Tym razem się nie zawiodłam i mam zorganizowany weekend ... na poniedziałek trzeba mieć przecież rozpracowany temat ...

Tarcza antykryzysowa mająca na celu ratowanie miejsc pracy umożliwiła pracodawcom m.in. obniżenie wymiaru czasu pracy zatrudnionym w firmach pracownikom.

Skorzystanie z tej możliwości przyniosło niestety negatywne skutki dla części pracowników, gdyż otrzymywali świadczenia chorobowe w niższej wysokości.

Problem dotyczy w szczególności kobiet, które w czasie pandemii urodziły dziecko i nabyły prawo do zasiłku macierzyńskiego.

W dniu 9 października br. późnym wieczorem została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona nowelizacja ustaway COVID-owej zgodnie z którą obniżona podstawa wymiaru świadczeń będzie podlegała ponownemu przeliczeniu.

Przeliczeń dokonuje się na wniosek świadczeniobiorcy. Trudno jednak nie wnioskować o wyrównanie w przypadku otrzymania niższego o 20% zasiłku przez ostatnie miesiace.

Czeka nas więc gigantyczna praca związana z przeliczeniem podstaw i wyrównaniem świadczeń zasiłkowych ….

Rozwiązanie należy jednak ocenić bardzo pozytywnie, gdyż obniżenie świadczeń jest bardzo krzywdzące dla ubezpieczonych przebywających na świadczeniach chorobowych i opiekuńczych.

Z czego wynika to zamieszanie?

Przyczyną zamieszania jest art. 40 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Co zmienia nowelizacja Ustawy?

Ogłoszona w dniu 9 października br. ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747). dodaje do ustawy zwanej tarczą antykryzysową art. 31zy(13), który zakłada, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g ustawy COVID-owej , oraz osobom, którym na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, nie stosuje się wspomnianego powyżej przepisu art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli:

  • obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Przepis ten ma zastosowanie również do osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb, a także do osób, którym na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z trwającego stosunku pracy.

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących tym osobom za okres przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów jest niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 31zy13, czyli bez zastosowania art. 40.

W jakich terminach wchodzą w życie nowe przepisy?

  • z dniem 10 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r. – dotyczy to osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g, oraz osób, którym na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
  • z dniem 10 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r. – dotyczy to osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb
  • z dniem 10 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r. – dotyczy to osób, którym na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2  obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Legenda, czyli czego dotyczyły zmiany, mające wpływ na wysokość zasiłków?

  • Art. 15 zf – Wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
  • Art. 15g – Pomoc dla pracodawców – ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy
  • Art. 15gb – Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19
  • Art. 15zzzzzo ust. 2 – Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!