Placówka oświatowa Eduwersum

Kolejne zmiany dla pracowników i pracodawców w związku z aktualizacją przepisów dot. epidemii COVID-19

W wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii po raz kolejny zmieniły się przepisy związane z kwarantanną czy też wypłatą świadczeń chorobowych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
29 października 2020

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. (Dz. U. poz.1871), weszły w życie 24 października i obejmują następujące zagadnienia:

 • Sanepid nie wydaje już decyzji dot. skierowania na kwarantannę.
 • Likwidacja obowiązkowej kwarantanny współdomowników.
 • Wypłata świadczeń chorobowych odbywa się na podstawie danych o osobie objętej kwarantanną lub izolacją domową przekazanych przez ZUS bezpośrednio na profile płatników.
 • Osoba z pozytywnym wynikiem testu automatycznie kierowana jest na izolację domową, chyba że została skierowana do izolatorium lub szpitala.
 • Dopuszczone zostały spotkania zawodowe i służbowe bez limitów uczestników.

Decyzje sanepidu odnośnie kwarantanny

Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (w przypadku kwarantanny dziecka), pracownik miał obowiązek dostarczenia do płatnika zasiłku decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po zmianach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał takie dane samodzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Spodziewany termin wdrożenia usprawnienia, czyli de facto publikacji informacji pozyskanych z EWP na kontach PUE planowany jest na pierwsze dni listopada – o szczegółach informował będzie ZUS.

Zgodnie z nową regulacją osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom dane o kwarantannie lub izolacji na profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znajdują się osoby, które są na kwarantannie lub izolacji. Dlatego zapadła decyzja, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sam pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska

Kwarantanna współdomowników

Do tej pory osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną kierowana była na 10-dniową kwarantannę. Oprócz osoby „z bezpośredniego kontaktu” obowiązkową kwarantanną domową obejmowani byli też automatycznie wszyscy domownicy.

Po zmianie rozporządzenia Rady Ministrów kwarantannie podlega tylko ta osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe – nie zostają nią objęte.

Prawo jednak nie działa wstecz zatem osoby, które rozpoczęły kwarantannę przed 24 października kontynuują ją na wcześniejszych zasadach.

Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani kwarantannie domowej z tytułu wspólnego zamieszkiwania z osobą zakażoną Covid 19. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie.

Szczegółowe informacje o zasadach odbywania kwarantanny i izolacji znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Świadczenia w trakcie kwarantanny

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym.

Więcej na temat świadczeń przeczytasz w artykule Kwarantanna a wynagrodzenie.

1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 3a ust. 4, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa w ust. 1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w ust. 2, osoba, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

§ 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871)

Spotkania i zebrania służbowe bez limitów uczestników

Jednym z wyjątków od zakazu – dość kontrowersyjnym – są spotkania lub zebrania służbowe, bez określenia liczby uczestników.

Ważne! 

 • w trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca pobytu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu lub do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny,
 • za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

Pracownicy, którzy skierowani zostali na kwarantannę lub są objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.