fbpx

HR Detektyw #15 – monitoring nowości i zmian

20 listopada 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15h ust. 1 orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Źródło: Biuro Rzecznika Rządu ds. OzN

#News2 ▪️ Pomoc dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Podczas poniedziałkowego Forum Przedsiębiorców Małopolski minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział nowe wsparcie dla osób samozatrudnionych, na umowie zlecenie.

Do zawieszonych składek ZUS i wypłaty postojowego ma dołączyć wypłata z FGŚP w wysokości do 2 tyś. zł na każdy etat i każdą umowę zlecenie w branżach dotkniętych obostrzeniami. Jak zapowiedział wicepremier, rząd powinien zająć się powyższymi rozwiązaniami jeszcze w tym tygodniu.

Intensywnie pracujemy nad rozporządzeniem, które pozwoli dofinansować wynagrodzenia pracowników branż dotkniętych nowymi obostrzeniami w wysokości ok. 2000 zł – cyt. minister Jarosław Gowin.

Pomoc ma dotyczyć tych branż, które zostały czasowo wyłączone (30 kodów PKD) czyli przedsiębiorców i pracowników z branży gastronomicznej, handlowej, hotelarskiej, eventowej, fitness, czy kulturowej.

Sczegóły pomocy nie są jeszcze znane. Czekamy na rozporządzenie.

#News3 ▪️ Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie postojowe

15 października weszła w życie ustawa, na mocy której osoby prowadzące działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.11.A oraz 79.90A czyli agenci i przewodnicy turystyczni od 15 października mogą również starać się o świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe wynosi w tym przypadku 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. i może być wypłacane maksymalnie 3 razy.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, tzw. Tarcza 6.0 proponuje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branży gastronomicznej, fitness i branży rozrywkowej. Dodatkowe świadczenie postojowe może być wypłacone tylko raz, gdyż jest to świadczenie jednorazowe.

Kwota dodatkowego świadczenia postojowego wynosi tyle samo co kwota świadczenia postojowego wypłacanego wcześniej, czyli 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym w 2020 r.

W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, na drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i będą na to pozwalały finanse.

Więcej o Tarczy branżowej przeczytasz w Tarcza antykryzysowa branżowa.

#News4 ▪️ Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień – termin do 30 listopada

Przepisy Tarczy antykryzysowej 5.0 wprowadziły możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 r. O zwolnienie ze składek ZUS mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których przeważającą działalność gospodarczą została określona przez jeden z 11 wybranych kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B i 93.29.Z.

O zwolnienie mają prawo ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora turystycznego, które:

  • zostały założone przed 30 czerwca 2020 roku;
  • odnotowały 75% spadek przychodów, porównując pierwszy miesiąc, za który został złożony wniosek o zwolnienie z ZUS z tym samym miesiącem z 2019 roku,

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony do ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r. Może on być złożony wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Uwaga: Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, należało również przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do końca października.

#News5 ▪️ Oszustwa na zwrot podatku

Ministerstwo finansów ostrzega przed e-mailami podszywającymi się pod podatki.gov.pl.

Uwaga na e-maile, które informują o możliwości wypłacenia zwrotu podatku. W rzeczywistości strona, która podszywa się pod podatki.gov.pl, ma za zadanie wykraść dane do karty kredytowej.

Niebezpieczny adres to hxxps://mirroir-grossissant.fr/wp-includes/www.podatki.gov.pl/.

Bądź więc czujny i nie daj się oszukać!

#News6 ▪️ Czy wiesz, że …

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed dniem zarejestrowania osoba bezrobotna była zatrudniona łącznie przez okres co najmniej 365 dni i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z Art. 72 § 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wysokość zasiłku wynosi obecnie:
1) 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
2) 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy.

  • 80% podstawy – przy stażu pracy do 5 lat;
  • 100% podstawy – przy stażu pracy między 5 a 20 lat;
  • 120% podstawy – przy stażu pracy powyżej 20 lat.

#News7 ▪️ Kursy/webinary

8-go grudnia rozpoczynamy XI edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Przed nami również kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem więc nie zwlekaj bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość osób.

Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Szkolenia kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Przed nami:

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!