fbpx

HR Detektyw #17 – monitoring nowości i zmian

4 grudnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

#News1 ▪️ Obowiązek noszenia maseczki w miejscu pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) określało obowiązek zakrywania nosa i ust do 27 grudnia 2020 r. w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy. Dotyczyło to pomieszczeń, w których przebywa więcej niż 1 osoba. 

Z obowiązku noszenia maseczki były więc zwolnione tylko osoby, które pracują w pełnej izolacji czyli same w oddzielnym pokoju.

Od środy, 2 grudnia, rząd wprowadził nowe zasady noszenia maseczek w zakładach pracy utrzymując nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach powyżej 1 osoby, ale jednocześnie pozwolił, by o obowiązku tym decydował jednak pracodawca. Dopuszczone będzie też odsłonięcie ust i nosa na czas spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy. Nowe regulacje można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r. poz. 2132.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Pracodawca powinien pilnie wprowadzić zarządzenie o sposobie zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy.

#News2 ▪️ Ustawa o Estońskim CIT podpisana przez prezydenta

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł.

Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest odroczenie poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Nowe przepisy wprowadzają również zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz znaczne poszerzenie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia PIT. Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Estoński CIT ma wspierać rozwój firm, maksymalnie uprościć rozliczenia i ułatwić kontakt z administracją podatkową. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

#News3 ▪️ Wydłużono termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przedłużyło termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata podatku pobranego zostaje przedłużona odpowiednio:

  • za październik – do 20 maja 2021 r.
  • za listopad – do 20 czerwca 2021 r.
  • za grudzień – do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników:

  • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
  • prowadzących na dzień 30 września 2020 r., jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 19 listopada 2020 r.

#News4 ▪️ Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych art. 52 § 1 pkt 1 k.p. – Postanowienie SN z 7.10.2020 r.

Polecam dziś Waszej uwadze postanowienie Sądu Najwyższego z 7.10.2020 r. – II PK 134/19 dotyczące problematyki rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jak interpretować przepis z art.52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy?

W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, pracodawca musi podać przyczynę, z powodu której chce zakończyć z nim współpracę.

W postanowieniu Sądu Najwyższego z 7-10-2020 r. – II PK 134/19 czytamy – uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie musi być jedynie zawinione uchybienie pracownicze wywołujące istotną szkodę majątkową w mieniu pracodawcy. Taką przyczyną może być także zawinione działanie pracownika powodujące zagrożenie interesów pracodawcy.

Interesu pracodawcy nie można przy tym sprowadzać wyłącznie do szkód majątkowych oraz interesu materialnego. Pojęcie to obejmuje także elementy niematerialne, jak np. dyscyplina pracy czy poszanowanie przez pracowników majątku pracodawcy.

Odnośnie do stopnia winy, powinna ona przejawiać się w umyślności (złej woli) lub rażącym niedbalstwie pracownika. Rażący charakter przejawia się w wyjątkowo lekceważącym stosunku pracownika do jego obowiązków. Natomiast wina umyślna wyraża się w tym, że pracownik chce przez swoje zachowanie wyrządzić szkodę pracodawcy lub co najmniej świadomie się na to godzi.

O rozwiązywaniu umów o pracę w trybie dyscyplinarnym pisałam w artykule Dyscyplinarka w dobie pandemii, gdzie opisałam procedurę rozwiązywania umów bez wypowiedzenia.

#News5 ▪️ Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

1 grudnia ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2023) ułatwiła cudzoziemcom dostęp do polskiego rynku pracy.

O zezwolenia na pracę będą mogły ubiegać się teraz osoby przebywające na terenie Polski na podstawie tzw. wiz humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe i wiz wydanych w ramach programu pn. „Poland. Business Harbour”. Obecnie wiza, wydana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, umożliwi pracę na terytorium RP, a pracodawca widząc taka wizę w paszporcie cudzoziemca może podpisać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Będą to głównie lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni mający prawo wykonywania takich zawodów.

Wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki w rozmowie z PAP zaznaczył:

Kiedy stwierdziliśmy, że ze względu na sytuację na Białorusi obywatelom tego kraju należy wydawać wizy długoterminowe ze względów humanitarnych, trzeba było dostosować również prawo, by obywatele Białorusi, kiedy już wjadą do Polski, mogli podejmować pracę. Do tej pory prawo tego nie przewidywało.

Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zobowiązuje obcokrajowców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski do posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

#News6 ▪️ Kursy/webinary

8-go grudnia rozpoczynamy XI edycję Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy (w tym czasu pracy), naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel.

Akademia jest placówką oświatową rekomendowaną przez MEN, dlatego Absolwenci kursów którzy ukończą Akademię z wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty wystawiane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydawane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Przed nami również kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem więc nie zwlekaj bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość osób.

Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Szkolenia kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Zupełną nowością będzie spotkanie z Panią Danutą Piwowarczyk z Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacka Dautera. Tematem spotkania będą obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem.

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jakie dokładnie prawa i obowiązki ma pracodawca względem komornika? Czy jesteście pewni, że udzielane przez Was informacje są zgodne z prawem?

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!