fbpx

Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

29 grudnia 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy, na podstawie których powstanie obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło.

Obowiązek ten nakłada art. 36 ustęp 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został wprowadzony na mocy art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna, która nie podlega zapisom Kodeksu pracy, a regulowana jest Kodeksem cywilnym. Umowa ta nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie są od niej odprowadzane składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna. Umowa o dzieło jest natomiast opodatkowana.

Wyjątkiem jest umowa zawarta z własnym pracownikiem. Taka umowa podlega oskładkowaniu.

Art. 627 Kodeksu cywilnego mówi:

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora. Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła – wyroki Sądu Najwyższego: z 3 listopada 1999 r., IV CKN 152/00, z 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., II UK 115/13, z 4 czerwca 2014 r., II UK 543/13, oraz z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13.

W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu, które jest pewne.

Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania zawarcia umowy o dzieło?

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszeniu do ZUS będą podlegać umowy o dzieło :

  • zawarte z osobami, z którymi płatnicy składek nie pozostają w stosunku pracy,
  • lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgodnie z Ust. 17 do art. 36 ustawy systemowej:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło to dodatkowe narzędzie dla ZUS. Ułatwi ono kontrole płatników i tych umów o dzieło, które nie są podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. A zatem informacja ta ma ułatwić kontrolę wywiązywania się z obowiązku ubezpieczeń. ZUS będzie również uprawniony udostępniać dane o zawartych umowach o dzieło ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych oraz organom krajowej administracji skarbowej.

W jaki sposób zgłosić zawarcie umowy?

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło).

Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. 

Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, w przypadku nie zgłoszenia umowy o dzieło – w związku z którą powstał obowiązek zgłoszenia – naraża się na karę grzywny do 5000 złotych.

Poniżej wzór formularza RUD:

Zgłoszenie umowy o dzieło - formularz RUD

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!