fbpx

HR Detektyw #21 – monitoring nowości i zmian

15 stycznia 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Pamiętaj, że HR Detektywa możesz również oglądać i słuchać na moim kanale youtube - HR na szpilkach.

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

#News 1 ▪️ Zmiana stanowiska ministerstwa w sprawie urlopów wypoczynkowych w czasie kwarantanny

Obowiązki pracownika w okresie kwarantanny i izolacji budziły wiele pytań i niedomówień. Praca zdalna na izolacji i kwarantannie była interpretowana na różne sposoby do czasu, aż została wreszcie uregulowana prawnie. 

A jak izolacja i kwarantanna ma się do urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 24 listopada 2020 r. w okresie kwarantanny pracownik nie może skorzystać z takiego urlopu, ponieważ nie byłby on w stanie swobodnie zdecydować o sposobie wykorzystania urlopu. Powołuje się tu na art. 165 i 166 kodeksu pracy gdzie przesunięcia lub przerwania urlopu wymieniane jest jako „odosobnienie w związku z chorobą zakaźną”.

31 grudnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło natomiast, że urlop wypoczynkowy w trakcie kwarantanny jest możliwy ale tylko w sytuacji, kiedy w tym czasie pracownik wykonuje pracę zdalną. Uzasadniając swoje stanowisko tym, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dniami pracującymi. Pracownik musi również pamiętać, że takiego pracownika nadal obowiązuje izolacja społeczna.

#News 2 ▪️ “Mały ZUS plus” w 2021 r.

Jeszcze tylko do końca stycznia najmniejsi przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do ulgi „mały ZUS plus”.

Mały ZUS plus to dobrowolne rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przedsiębiorców, których przychód z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w ubiegłym roku nie przekroczył 120 tys. zł.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS Plus, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r.

Mały ZUS plus to ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Na Małym ZUS Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać składki od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2020 r.).

Aby skorzystać z „małej działalności plus” należy:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Należy też pamiętać, że z ulgi mogą skorzystać te firmy, które działały minimum 60 dni w 2020 roku. Jeśli ktoś nie prowadził działalności przez cały rok, limit przychodu jest wyliczany proporcjonalnie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i chcące skorzystać z Małego ZUS Plus muszą złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92).

Osoba, która korzystała z Małego ZUS Plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Dokumenty należy przekazać do ZUS w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

#News 3 ▪️ Kolejna kara za naruszenie ochrony danych osobowych

Milionową karę zapłaciła spółka ID Finance Poland zajmująca się udzielaniem pożyczek finansowych z wykorzystaniem serwisu internetowego.

Spółka dostała zawiadomienie od jednego ze specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, o tym, że na jednym z jej serwerów dostępne są dane jej klientów.

Administrator zamiast rzetelnie sprawdzić jego doniesienia i monitorować podmiot przetwarzający czy należycie zajął się sprawą pod kątem sprawdzenia zabezpieczeń, miał wątpliwości, czy nie jest to próba wyłudzenia od niego innych danych.

Kilka dni później osoba nieuprawniona skopiowała te dane (hasła i loginy klientów), a następnie usunęła je z serwera. Za zwrot wykradzionych informacji (pobranie danych osobowych 140 699 klientów spółki) zażądała okupu. Dopiero wtedy spółka rozpoczęła analizowanie zabezpieczeń na swoich serwerach i jednocześnie zgłosiła naruszenie ochrony danych organowi nadzoru.

Prezes UODO nakładając karę pieniężną wziął pod uwagę charakter i wagę naruszenia pod względem liczby poszkodowanych osób oraz czas trwania naruszenia. Zdaniem UODO spółka nie podjęła działań w sposób wystarczający, a administrator nie potraktował go z odpowiednią powagą i nie zobligował podmiotu przetwarzającego do należytego zajęcia się sprawą.

#News 4 ▪️ Świadczenia postojowe i zwolnienia z ZUS

Od 30 grudnia można składać wnioski o:

  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.
  • Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

O jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może wystąpić osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą z branży określonej Tarczą antykryzysową 6.0, która skorzystała wcześniej ze świadczenia postojowego. Wniosek RSP-DD6 należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. mogą wystąpić osoby prowadzące działalność z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0. Warunkiem zwolnienia jest co najmniej 40% spadek przychodu z działalności uzyskanego w listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. Wniosek RDZ-B6 można składać od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

O zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą wystąpić osoby prowadzące działalność z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0, która rozszerzyła możliwość zwolnienia na kolejnych przedsiębiorców np. hotele. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Wniosek (RDZ-B) można złożyć od 30 grudnia 2020 r. Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według PKD 2007 jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek musi trafić elektronicznie do ZUS do 15 stycznia 2021 r. Dla płatników z pozostałych branż ustawodawca określi termin, do którego mogą złożyć wniosek RDZ-B.

Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej o tarczy 6.0 przeczytasz w: Tarcza 6.0 tzw. tarcza branżowa.

#News 5 ▪️ Znamy wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 roku

W 2021 r. odpis na ZFŚS wynosi dokładnie tyle samo co w 2020 r. Tak wynika z ustawy z 29.12.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Dz.U. poz. 2400), która zakłada, że w 2021 r. odpis na ZFŚS będzie ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – tj. 4134,02 zł.

W konsekwencji odpis podstawowy na rok 2021 wynosi 1550,26 zł

#News 6 ▪️ Ile będziemy pracować w roku 2021?

Rok 2021 będzie mniej pracowity od roku mijającego tylko o jeden ośmiogodzinny dzień pracy. W porównaniu z 2020 r. przepracujemy jeden dzień mniej. Łącznie w całym 2021 roku przepracujemy 252 dni, czyli 2016 godzin.

Najbardziej aktywni będziemy w marcu, w którym wystąpi aż 23 dni pracujące, co w przeliczeniu na pełny etat daje 184 godziny. Najmniej godzin pracy przypada w styczniu i maju. W tych miesiącach przepracujemy jedynie po 152 godziny.

Przy uwzględnieniu wszystkich świąt oraz weekendów w 2021 roku wypada 113 dni wolnych od pracy.

Szczegółowe zestawienie wymiaru czasu pracy w 2021 r. dla poszczególnych okresów rozliczeniowych znajdziecie w artykule: Wymiar czasu pracy w 2021 roku, czyli ile będziemy pracować?

Zapraszam również do obejrzenia relacji z programu Dzień dobry TVN, gdzie opowiadałam o tym, jak w 2021 roku sprytnie zaplanować urlop.

#News 7 ▪️ Zwolnienia grupowe w 2021 r.

Do urzędów pracy w całej Polsce zgłasza się coraz więcej przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe.

Z danych zebranych z wojewódzkich urzędów pracy na koniec roku 2020 wynika, że największe redukcje zamierzały przeprowadzić przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. 

Obok branży turystycznej i gastronomicznej redukcje zapowiedział również sektor bankowy, finansowy i handlowy. Czarne chmury wiszą też nad górnictwem. W związku z podpisanym porozumieniem do 2049 roku ma nastąpić wygaszanie kopalń. 

Statystyki dotyczące upadłości i restrukturyzacji firm również nie są optymistyczne. Bankructwa obawia się ponad jedna trzecia, głównie mikro i małe firmy oraz reprezentanci branż produkcyjnej i usługowej.

Te pesymistyczne wizje są wynikiem wciąż przedłużającego się lockdownu. Przedsiębiorstwa nie znają daty powrotu do pełnej działalności, co powoduje drastyczne decyzje.

#News 8 ▪️ Kursy/webinary

Przed nami kolejna edycja webinarów z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem więc nie zwlekaj bo w pokoju webinarowym jest ograniczona ilość osób.

Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych. Szkolenia kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 

Rok zaczynamy od najgorętszego tematu kadrowo-płacowego – Akcja PIT

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany we wzorach formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR (Dz.U z 2020 poz.2432), zmiany ustawy o PDOF od 01 sierpnia 2019 r. zwalniający przychody osób do 26 lat, deklaracje roczne PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców, deklaracje roczne PIT-11 dla pracowników oddelegowanych i cudzoziemców, lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania.

W styczniu należy też podjąć decyzję co do tworzenia lub rezygnacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r.. Nie martw się, nie zostawimy Cię bez wsparcia. Już 25 stycznia zapraszamy na szkolenie:

Podczas szkolenia omówimy zasady działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasady tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych.

To jedno z naszych najczęściej uczęszczanych szkoleń. A, że czas pracy jest moją ulubioną dziedziną prawa pracy to znajdziesz w nim mnóstwo przydatnej oraz praktycznej wiedzy na temat zasad planowania i rozliczania czasu pracy. Nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów.

Teraz możesz też obejrzeć HR detektywa w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na You Tube.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!