fbpx

HR Detektyw #27 – monitoring nowości i zmian

26 lutego 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Sprawdź co w tym tygodniu wyśledzili nasi HR Detektywi na szpilkach ..

HR Detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

A także obejrzeć w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Drzemki w trakcie dyżuru

Jakiś czas temu w HR Detektywie wspominaliśmy o sprawie kilku pielęgniarek, które spały podczas nocnego dyżuru za co dyrekcja szpitala nałożyła na nie kary upomnienia. Sprawa została skierowana do sądu. Pielęgniarki twierdziły, że korzystały z przysługującej im 15-minutowej przerwy na odpoczynek.

Szczegóły możesz przeczytać tutaj: HR Detektyw #24 – monitoring nowości i zmian.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu uchylił kary upomnienia dla pielęgniarek, które zostały ukarane przez dyrekcję szpitala. Sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że zapisy wewnętrznego regulaminu szpitala dotyczące przerwy w pracy są niezgodne zarówno z Kodeksem Pracy, ale przede wszystkim z dyrektywami Unii Europejskiej.

Regulamin zakopiańskiego szpitala wskazuje bowiem, że przerwa w pracy może być wykorzystana na posiłek. Tymczasem polski Kodeks Pracy mówi ogólnie o przerwie, bez wyszczególnienia, na co ona może być wykorzystana. Natomiast przepisy unijne mówią wprost, że to ma być przerwa na odpoczynek. Sąd stwierdził, że podczas przerwy pielęgniarki powinny położyć się, a nawet zgasić światło, żeby odpoczęły oczy, bo dzięki temu efektywność pracy jest większa” – powiedziała PAP adwokat pielęgniarek Karolina Szews.

 Szpital musi ponieść koszty sądowe. Wyrok jest nieprawomocny.

#News 2 ▪️ Ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych

Senat przyjął uchwałę ws. wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w Prawie Przedsiębiorców. Wniesiony przez grupę senatorów projekt przewiduje, aby przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, mógł liczyć na obniżkę składek na ubezpieczenia społeczne podczas korzystania z urlopu. Ma to być ulga w postaci obniżenia o 50 proc. składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym miesiącu w danym roku kalendarzowym. Proponowana ulga umożliwi samozatrudnionym redukcję kosztów w czasie urlopu.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że konstytucja przyznaje pracownikom prawo do wypoczynku. Tymczasem w dotychczasowym stanie prawnym nie występuje regulacja dotycząca prawa do wypoczynku dla osób samozatrudnionych.

Warunkiem skorzystania z ulgi ma być:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres przekraczający pół roku,
 • przychód z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chęci skorzystania z ulgi nie może być wyższy niż 60 tys. zł.,
 • chęć skorzystania z ulgi, trzeba będzie zgłosić do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym będzie realizowane prawo do wypoczynku.

Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu.

#News 3 ▪️ Bezrobocie nadal rośnie

Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2021 r. wyniosła 6,5 proc. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 44 tyś. Jest to wzrost o 0,3 punktów proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. ukształtowało się na poziomie 6 mln 314,1 tys. i było o 2 proc. niższe niż przed rokiem. Największy spadek zatrudnienia odnotowano w hotelarstwie i gastronomii.

Stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach. Największe bezrobocie odnotowano w woj. Warmińsko-mazurskim – 10,6 proc., a najmniejsze w Wielkopolskim – 3,9 proc. Według informacji GUS, kobiety stanowiły 53,5 proc. ogółu osób bezrobotnych.

Dobrą wiadomością jest fakt, że do urzędów pracy w styczniu br. zgłoszono 101,4 tys. ofert zatrudnienia, czyli o 24,8 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.

#News 4 ▪️ Kolejna kara pieniężna za naruszenie przepisów RODO

Tym razem karę pieniężną w wysokości 100 tyś. zł nałożono na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSIP). Powodem było niezrealizowanie ciążących na niej obowiązków administratora.

 KSSIP zgłosiła UODO naruszenie ochrony danych osobowych, w związku z powiadomieniem przez Komendę Główną Policji o pojawieniu się w Internecie danych osobowych związanych z domeną kssip.gov.pl.  Nieznane osoby uzyskały dostęp do kopii bazy danych witryny szkoleniowej KSSIP powstałej w trakcie testowej migracji do nowej platformy szkoleniowej. Naruszenie dotyczyło danych osobowych ponad 50 tys. użytkowników podlegających szkoleniu ustawicznemu. Były to osoby, które piastują stanowiska m.in. sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, referendarzy sądowych.

Zdaniem UODO, administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zapewnić poufność usług przetwarzania, a tym samym niewłaściwe uwzględnił ryzyko, jakie wiąże się ze zmianami w procesie przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający wypełniał obowiązki wynikające z umowy powierzenia i umowy głównej, a także stosował przyjęte przez siebie środki organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Na zasobach informatycznych KSSiP znajdowała się kopia bazy danych, której istnienie i bezpieczeństwo, po wykonaniu czynności migracyjnych, w żaden sposób nie zostało zweryfikowane przez administratora.

Decyzja dostępna jest pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2024.2020

#News 5 ▪️ Kolejne próby przesunięcia terminów wdrożenia PPK

W Parlamencie toczą się prace nad projektami ustaw nowelizujących ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. 19 lutego został przyjęty przez Senat i przekazany do Sejmu senatorski projekt złożony przez Adama Szejnfelda (KO) – druk senacki 271.

Przewiduje on:

 • przesunięcie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez firmy zatrudniające do 20 osób do 31 grudnia 2021 roku, a umowy o ich prowadzenie do 10 stycznia 2022 roku,
 • w przypadku jednostek sektora finansów publicznych umowy o prowadzenie PPK będą mogły być zawierane najpóźniej do 11 kwietnia 2022 roku,
 • uchylenie kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku lub umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 roku. Dotyczy to firm, które przystępowały do PPK w II i III etapie wdrażania.

Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu.

Czas pokaże czy projekt senatorski powtórzy los projektu poselskiego z 22 października 2020 r. Pisaliśmy o tym w 22 wydaniu HR Detektywa.

#News 6 ▪️ Dorabiający emeryci i renciści 

Dorabiający emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego do 1 marca muszą powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. Za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

Powyższy obowiązek wynika z istnienia limitu zarobków, jakie może uzyskać osoba pobierająca rentę lub wcześniejszą emeryturę. Podjęcie pracy zarobkowej może spowodować bowiem zmniejszenie wysokości pobieranego świadczenia lub jego zawieszenie.

Obowiązek powiadamiania ZUS o osiągniętych przychodach mają tylko ci świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Po jego przekroczeniu można dorabiać bez ograniczeń.

Aktualnie obowiązujący limit miesięczny po przekroczeniu którego emerytura lub renta zostanie zmniejszona wynosi 3618,30 zł. Natomiast po przekroczeniu kwoty 6719,70 zł emerytura bądź renta zostanie całkowicie zawieszona. 

#News 7 ▪️ Kursy/webinary

W marcu nie zwalniamy tempa i zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Płace dla zaawansowanych”.

Jakie tematy zostaną omówione?

 • Nowe zasady przy zbiegach egzekucji od 31 lipca 2020 r. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • Tarcza Antykryzysowa: 3.0-4.0. Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń
 • Potrącenia po przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Nowelizacja przepisów ustawy o podatku a wpływ na potrącenia
 • Jak w 2021 r. dokonywać potrąceń: z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Kolejnym szkoleniem będzie:

Współpraca z komornikiem to jeden z obowiązków pracodawcy. Na szkoleniu przeanalizujemy  zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Szkolenie pomoże Ci poprawnie sformułować odpowiedź na zajęcie przy uwzględnieniu wszelkich niezbędnych informacji jakich wymaga komornik.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!