Placówka oświatowa Eduwersum

HR Detektyw #30 – monitoring nowości i zmian

Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
19 marca 2021

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Dodatek COVID-owy dla osób wykonujących zawody medyczne

Na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. skierowanego do Prezesa NFZ (na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci czy ratownicy medyczni, jeżeli udzielają świadczeń w podmiotach zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z walką z COVID-19 i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem mogą uzyskać od podmiotu leczniczego dodatek pieniężny.

Dodatek covidowy przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia danej osoby, a jego maksymalna kwota to 15 000 zł.

Jest to składnik wynagrodzenia przysługujący do określonego terminu, tj. do zakończenia stanu epidemii. Zatem, powinien być uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, który przysługuje nie dłużej niż do zakończenia stanu epidemii.

Wysokość dodatkowego świadczenia jest uzależniona jedynie od wysokości miesięcznego wynagrodzenia danej uprawnionej osoby.

Świadczenie dodatkowe podlega proporcjonalnemu obniżeniu za dany miesiąc tylko w przypadku, gdy dana osoba uprawniona będzie świadczyć pracę przez niepełny miesiąc.

#News 2 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Bieżąca sytuacja epidemiczna sprawiła, że Rada Ministrów drogą rozporządzenia wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie – do 28 marca br. (Dz. U. 2021 poz. 456).

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

#News 3 ▪️ Ocena ryzyka zawodowego do poprawki

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 2234) nakłada na pracodawców obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia w każdej sytuacji zagrożenia zawodowego, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia koronawirusem, każdy pracodawca powinien dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając sytuację panującą w kierowanym przez niego zakładzie pracy.

Zakłady pracy, w których pracownicy są zawodowo narażeni na wirusa SARS-CoV-2 mają 30-dniowy termin na aktualizację oceny ryzyka zawodowego, bez względu na to, czy wcześniej wykazywano narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne czy też nie.

Pracodawca powinien również podejmować systematyczne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu pracy w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów BHP.

#News 4 ▪️ Urlop wypoczynkowy podczas izolacji

O urlopie wypoczynkowym w trakcie kwarantanny i o stanowisku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w tej sprawie pisaliśmy we wcześniejszym wydaniu HR Detektywa.

17 lutego MRPiT ustosunkowało się również do kwestii urlopu wypoczynkowego podczas izolacji.

Zdaniem resortu, pracownik, który jest objęty izolacją domową i nie ma możliwości świadczenia pracy w trybie zdalnym nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Takiemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Zdaniem resortu, z urlopu wypoczynkowego mogą natomiast skorzystać pracownicy, którzy w trakcie izolacji w warunkach domowych, wykonują pracę w trybie zdalnym. Uzasadniając swoje stanowisko tym, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dniami pracującymi. Pracownik musi również pamiętać, że nadal obowiązuje go izolacja społeczna.

#News 5 ▪️ ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaostrzył kontrole zwolnień lekarskich. W wyniku inspekcji w 2020 r. do budżetu państwa trafiło ok. 15 mln zł. Zakwestionowano ponad 10 tys. zwolnień lekarskich.

Urzędnicy kontrolują zarówno dokumenty dostarczane przez chorych, jak i prawidłowość orzekania niezdolności do pracy. Kontrole te wykonują lekarze orzecznicy ZUS, którzy sprawdzają czy zwolnienie zostało wystawione zasadnie i czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora.

Kontroli podlega również sposób wykorzystania zwolnienia przez chorego. Lekarze orzecznicy sprawdzają czy osoba będąca na zwolnieniu lekarskim nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia.

W przypadku stwierdzenia, że osoba kontrolowana wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres, na który kontrolowane zwolnienie lekarskie zostało wystawione. Konsekwencje mogą też wpłynąć na stosunek pracy. Pracodawca będzie miał powód do jego rozwiązania.

Pamiętaj: Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych.

#News 6 ▪️ Pomoc dla firm przedłużona

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie pomocy na kolejny miesiąc dla firm dotkniętych pandemią.

W marcu będziemy kontynuować nasz program wsparcia dla najbardziej zagrożonych branż – mówił premier. 

Wsparciem zostaną objęci podobnie jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach przedsiębiorcy prowadzący działalność w blisko 50 kodów PKD.

Kontynuowane będą zwolnienia ze składek ZUS,  tzw. postojowe, bezzwrotne dotacje dla małych firm, a także dopłaty do wynagrodzeń pracowników, na utrzymanie miejsc pracy. Oprócz przedłużenia pomocy premier zapowiedział także umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0, które rozpoczną się po 29 kwietnia b.r.

Podjąłem decyzję, że wszystkie pieniądze, które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie miejsc pracy będą mogły być pozostawione w firmach, nie będą musiały być zwracane – powiedział premier.

Pierwotnie przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję z Tarczy Finansowej 1.0 byli zobowiązani do zwrotu co najmniej 25 proc. otrzymanej kwoty. Decyzją premiera firmy te otrzymały pełne umorzenie subwencji.

O zwrocie subwencji pisaliśmy w poprzednim HR Detektywie.

#News 7 ▪️ Kursy/webinary

Już niedługo odbędzie się kolejny webinar z cyklu “Płace dla zaawansowanych”.

Rozliczanie podatkowo – składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021 r.  23 marca 2021 r.

Na tym szkoleniu zajmiemy się m.in.:

 • Rozliczeniem składkowo – podatkowym umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń oraz rozliczeniem w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
 • Poruszymy temat kontraktu menedżerskiego.
 • Dowiesz się również jak rozliczać wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawartych umów cywilnoprawnych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Zajmiemy się tematem przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Ustalimy zakres obowiązku podatkowego obywateli państw UE w Polsce i opodatkowaniem dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu. 

22 marca rozpoczyna się również kolejna edycja kursu Urlopy.

Podczas kursu opanujesz wiedzę m.in. o urlopach wypoczynkowych i rodzicielskich. W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia do urlopów okolicznościowych, szkoleniowych i wychowawczych, do których uprawnieni są wszyscy pracownicy.

Dowiesz się również jak naliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i poznasz zasady wypłaty świadczenia urlopowego. 

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: hrdetektywi@monikasmulewicz.pl 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Uwaga: Teraz możesz obejrzeć HR detektywa również w formacie wideo. Zapraszam na mój kanał na YouTube.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.