fbpx

Oświadczenie PIT-2 i jego konsekwencje na liście płac

29 marca 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Nowo zatrudniony pracownik, który chciałby skorzystać z ulgi podatkowej powinien złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, że pracownicy składają to oświadczenie z opóźnieniem.

W praktyce takie opóźnienie, czy też późniejsze złożenie oświadczenia PIT-2 implikuje konsekwencje w zakresie zastosowania w odniesieniu do pracownika ulgi podatkowej na liście płac.

Czym zatem jest PIT-2 i kiedy należy go złożyć?

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na pdof, które dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Kwotę wolną od podatku, pracodawca może zastosować dopiero po złożeniu przez pracownika oświadczenia PIT-2.

Oświadczenie PIT-2 powinno zostać złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Dotrzymanie terminu złożenia PIT-2 jest bardzo istotne, ponieważ wywołuje skutki na cały rok podatkowy. Jeżeli pracownik nie złoży PIT-2 lub złoży go po terminie, pracodawca przez cały rok nie będzie mógł pomniejszać zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową.

Do czego uprawnia złożone oświadczenie PIT-2?

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł, a jej miesięczna część 43,76 zł (art. 27 ust. 1b ustawy o PIT).

Jeżeli pracownik złoży pracodawcy PIT-2, wówczas wyliczając wynagrodzenie pracownika, należy na licie płac uwzględnić ulgę podatkową (43,76 zł miesięcznie).

Czy każdy pracownik powinien złożyć oświadczenie PIT-2?

Nie każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien złożyć PIT-2. W dokumencie tym pracownik oświadcza, że:

  • nie pobiera emerytury lub renty,
  • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
  • nie osiąga dochodów z:
    • tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
    • działalności gospodarczej,
    • najmu lub dzierżawy.

W konsekwencji więc pracownik nie spełniający powyższych warunków nie powinien składać oświadczenia PIT-2, ponieważ uzyskując jakiekolwiek w/w wymienione przychody traci prawo do ulgi podatkowej.

Czy PIT-2 należy składać na początku każdego roku?

Przepisy podatkowe nie wymagają od pracownika składania oświadczenia PIT-2 co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok podatkowym, lecz także w następnych latach.

O zmianie stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę.

Przykład 1

W połowie marca 2021 r. zatrudniono na umowę o pracę osobę, która do czasu zatrudnienia była osobą bezrobotną z zachowaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pracownik ten, złożył pracodawcy, przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, oświadczenie PIT-2.

Pomimo tego, że pracownik w tym samym miesiącu kalendarzowym otrzymał zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu pracy, pracodawca miał prawo pomniejszyć zaliczkę na podatek o kwotę: 43,76 zł gdyż wszystkie warunki zostały spełnione tj.: pracownik złożył dane oświadczenie zgodnie z przepisami ustawy o PDOF.

Przykład 2

Z dniem 15 marca 2021 r. zatrudniono pracownika. Zgodnie z zapisami regulaminu, wynagrodzenie płatne jest w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Pracownik złożył oświadczenie PIT-2 na początku miesiąca kwietnia 2021 r.

W tej sytuacji, pracodawca uwzględni ulgę podatkową dopiero od 2022 roku.

Przykład 3

Pracownik zawarł dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami.

Tylko jeden z pracodawców ma prawo stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek. Jest to ten z nich, któremu pracownik złożył oświadczenie na formularzu PIT-2.

Przykład 4

Pracownik do końca marca 2021 r. miał przyznaną rentę w związku z czym kwotę zmniejszającą podatek stosował ZUS. Po zakończeniu pobierania renty, w kwietniu 2021 r., pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2

Ponieważ oświadczenie, w danym roku kalendarzowym, złożone zostało po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca zastosuje kwotę zmniejszającą dopiero przy pierwszym wynagrodzeniu wypłaconym pracownikowi w roku 2022.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!