fbpx

Jak prawidłowo dokonać przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę z pracownikiem

30 marca 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Otrzymałam ostatnio zapytanie, czy podpisując z pracownikiem kolejną umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz czy urlop ten można przenieść na kolejną umowę?

W poniższym artykule postaram się wyjaśnić zasady, kiedy należy dokonać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego oraz jak zgodnie z przepisami prawa pracy dokonać przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego podczas podpisywania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego, którego roczny wymiar uzależniony jest od stażu pracy:

  • 20 dni – w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat,
  • 26 dni – w przypadku zatrudnienia powyżej 10 lat.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (art. 152 K.P.)

Zgodnie z art. 153 Kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Więcej o pierwszym urlopie przeczytasz tutaj: Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlop w roku, w którym uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika, urlop może być podzielony na części, jednak jedna z tych części musi obejmować, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Część urlopu niewykorzystaną z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika udziela się pracownikowi w terminie późniejszym.

Urlop udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Ekwiwalent  za urlop wypoczynkowy

Głównym celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił utraconych w wyniku wykonywania pracy, dlatego stosowanie zamiennika w postaci rekompensaty pieniężnej, pozostaje w sprzeczności z przeznaczeniem tego prawa. Ustawodawca przewidział tylko jedną sytuację, w której rekompensata pieniężna może być zastosowana. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypiera zatem prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, który co do zasady powinien być wykorzystany w naturze.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171. Par. 1 K.P.)

Nabycie prawa do ekwiwalentu urlopowego zależy od spełnienia dwóch przesłanek:

  • doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania stosunku pracy,
  • pracownik posiada niewykorzystany, przysługujący mu urlop – bieżący i zaległy.

Więcej o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym po ustaniu stosunku pracy przeczytasz tutaj: Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a kolejna umowa z pracownikiem

Zgodnie z art. 171 par. 3 Kodeksu pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop mimo ustania stosunku pracy, w przypadku gdy:

  • strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą,
  • bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy pracownik nawiąże kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą.

W związku z powyższym przepisem, aby przeniesienie niewykorzystanego urlopu na kolejną umowę było skuteczne, muszą zostać spełnione dwa warunki – postanowienie obu stron stosunku pracy oraz brak przerwy pomiędzy umowami.

Wystąpienie chociażby jednego dnia przerwy pomiędzy umowami sprawi, że przeniesienie urlopu nie będzie możliwe i pracodawca będzie musiał dokonać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Przepisy prawa pracy nie wskazują w jakiej formie postanowienie o przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ma się odbywać. Jednak dla celów dowodowych warto, aby takie postanowienie przygotować w formie pisemnej jako zgodne oświadczenie woli obu stron.

Wzór porozumienia w sprawie przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę znajdziesz na mojej stronie w zakładce NARZĘDZIOWNIK – WZORY DOKUMENTÓW.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)) porozumienie o przeniesienie urlopu na kolejną umowę przechowuje się w części C akt osobowych.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!