fbpx

HR Detektyw #33 – monitoring nowości i zmian

28 kwietnia 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Polacy w czołówce pracujących po godzinach

Według danych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem liczby przepracowanych godzin z wynikiem średnio 1792 godzin rocznie! 

Zgodnie z artykułem 129 KP, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

Jakie są powody, dla których pracownicy pracują w nadgodzinach?:

 • wyższe wynagrodzenie,
 • za dużo obowiązków,
 • chce sprostać wygórowanym wymaganiom przełożonego.

Praca w nadgodzinach, przeciążenie zadaniami i brak równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym są przyczynami spadku motywacji u pracowników. Aż 23% firm nie podejmuje żadnych aktywności wspierających work-life balance. W zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym przeszkodą jest poczucie odpowiedzialności za przyjęte zadania – tak wskazało 41% badanych. 

Dane na podst. badania „Jak pracować i nie zwariować?”, przeprowadzonego przez Sodexo Benefits and Rewards Services.

#News 2 ▪️ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja br. Zasady przyznawania zasiłku pozostają bez zmian.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie – mimo że jest otwarta – zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

#News 3 ▪️ Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej

16 kwietnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 o pomocy za marzec i kwiecień dla 63 branż, w tym dodatkowych 17 kodów PKD najbardziej obecnie poszkodowanych przez COVID19.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje:

 • zwolnienie ze składek ZUS za:
  • za styczeń 2021 r. lub
  • za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. lub
  • za luty 2021 r. lub
  • za marzec i kwiecień 2021 r. lub
  • za kwiecień 2021 r. – wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców – wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Należy również wykazać 40 proc. spadek przychodów w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Tym razem pomoc otrzymają również m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

Nowelizacja rozporządzenia pomocowego weszła w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji , zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

#News 4 ▪️ Czy każdy musi tworzyć PPK?

Ruszył ostatni, czwarty etap wdrażania PPK. Dotyczy on wszystkich firm, które nie zostały objęte przepisami ustawy o PPK w poprzednich etapach wdrażania programu. 23 kwietnia minął termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Z kolei 10 maja mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – ten termin jednak nie obowiązuje tych, których wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

PPK nie muszą tworzyć:

 • podmioty z IV etapu wdrożenia tego programu, jeśli naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia uczestnika, a do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie. Warunkiem jest prowadzenie PPE na 1 stycznia 2021 r. oraz naliczenie i odprowadzenie składki do PPE za przynajmniej jeden okres przed tą datą.
 • osoby fizyczne, które zatrudniają – w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą – osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. 
 • osoby samozatrudnione, nie zatrudniające pracowników, które nie spełniają definicji podmiotu zatrudniającego.

#News 5 ▪️ Szczepienia w zakładach pracy

Podczas wtorkowego spotkania wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości przedstawiono propozycje organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy.

Wstępnie program szczepień w zakładach pracy ma ruszyć 10 maja. Ostateczny termin jest jednak uwarunkowany dostawami szczepionek.

Szczepienia będą odbywać się bez ograniczeń wiekowych ani narodowościowych, obejmą pracowników a także dorosłych członków ich rodzin. Wykorzystane zostaną szczepionki dostępne w wybranych punktach szczepień. Nie ma możliwości ich wyboru. Szczepienia będą wykonywane w placówkach medycznych lub punktach szczepień zlokalizowanych na terenie zakładu pracy. Organizacja szczepień będzie spoczywała na pracodawcy. Wszystkie koszty związane z organizacją programu szczepień dla pracowników pokrywa firma, np. dotyczące zakupu dodatkowego sprzętu czy wynajmu pomieszczeń.

We wtorek 4 maja ruszy rejestracja przedsiębiorców, którzy chcą szczepić swoich pracowników. Warunkiem będzie przynajmniej 300 chętnych pracowników lub pracowników oraz ich rodzin – poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw szczepień.

Zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

#News 6 ▪️ Szczepienie przeciw COVID-19 a zwolnienie od pracy

Z każdym dniem przybywa osób chcących się zaszczepić. Obecnie, na szczepienie rejestrują się już roczniki aktywne zawodowo. Niedługo ruszy program szczepień w zakładach pracy. Bardzo często pracownicy w dniu szczepienia lub/i w dniu następnym biorą dzień wolny.

Czy na szczepienie przeciw COVID-19 należy się dzień wolny?

Przepis § 9 Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy zobowiązuje pracodawców do zwolnienia od pracy pracownika na czas potrzebny do przeprowadzenia: obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Pracy i Polityki, COVID-19 nie został wpisany na listę szczepień obowiązkowych, dlatego też pracodawca nie ma obowiązku zwolnienia pracownika od pracy w celu zaszczepienia się i uznać to za usprawiedliwioną nieobecność płatną.

#News 7 ▪️ Zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej

Do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ustawy o COVID-19, który uniemożliwia pracodawcy zwolnienia pracownika z powodu jego absencji chorobowej w trakcie pandemii koronawirusa.

Klub parlamentarny Lewicy chce za pomocą nowelizacji wzmocnić pozycję pracowników i proponuje dostosowanie Kodeksu pracy do czasu pandemii COVID-19 poprzez zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej w czasie pandemii.

Posłowie proponują również:

 • 100%  wynagrodzenia na „chorobowym”,
 • do 3 dni L4 na podstawie oświadczenia pracownika.

Zdaniem posłów Lewicy, proponowane zmiany mają nie tylko na celu ochronę praw pracowniczych, ale także spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się wirusa. 

Więcej przeczytasz w najnowszym artykule na moim blogu „Zawieszenie zwolnień z powodu absencji chorobowej”.

#News 8 ▪️ Kontrole PIP w pierwszym kwartale 2021 r.

Od początku 2021 r. w związku z trwającą pandemią COVID-19 i przedłużającym się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, okresem pracy zdalnej w urzędach administracji inspektorzy pracy prowadzą kontrole w sposób zdalny oraz hybrydowy. Od początku stycznia do końca marca br. PIP przeprowadziła prawie 6,4 tys. kontroli.

Podczas kontroli inspektorzy pracy najczęściej stwierdzali naruszenie przepisów i zasad BHP oraz nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzenia. 

Obecnie czynności kontrolne inspektorów skupiają się na:

 • zweryfikowaniu skarg, które wpłynęły do PIP w poprzednim roku,
 • sprawdzeniu przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy,
 • zweryfikowaniu procedur związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej,
 • sprawdzeniu działań podjętych w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii Sars-Cov-19,
 • zweryfikowaniu legalności zatrudnienia.

Pamiętaj: Pracodawca może nie wyrazić zgody na wykonanie czynności kontrolnych w sposób zdalny, w takich sytuacjach inspektor pracy przeprowadza kontrolę w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

#News 9 ▪️ Wolne za 1 maja

Przed nami długi weekend, w tym roku 1 maja wypada w sobotę. Za ten dzień pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień „do oddania”.

Nie jest istotne, czy „wolne” zostanie przyznane przed czy po święcie. Ważne, aby było to w obowiązującym okresie rozliczeniowym. W przeciwnym przypadku powstają nadgodziny, za co należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy mówi:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że wymiar ich pracy w danym miesiącu skraca się o 8 godzin, a pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

#News 10 ▪️ Kursy/webinary

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja bardzo popularnego kursu Czas pracy.

Kurs Czas pracy – 10 maja 2021 r.

Podczas tego kursu nauczysz się zgodnego z przepisami planowania i rozliczania czasu pracy, dobierania efektywnych biznesowo systemów i rozkładów czasu pracy, klasyfikowania godzin nadliczbowych i wielu innych!

Przed nami nowy cykl webinarów prowadzonych przez Instytut Emerytalny.

Zasiłki chorobowe – nowe zasady podlegania i przyznawania świadczeń – 07 maja 2021 r.

Podczas webinarium eksperci scharakteryzują planowane zmiany zasad wypłacania zasiłków chorobowych oraz wskażą główne konsekwencje tych zmian.

Oczywiście nie może zabraknąć szkoleń z cyklu „Płace dla zaawansowanych”. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń.

Dowiesz się m.in. jak rozliczyć:

 • wpłaty do PPK,
 • wynagrodzenie kiedy pracownik choruje lub/i korzysta z urlopu,
 • przeniesienie urlopu na kolejną umowę lub powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie,
 • wynagrodzenia za inne nieobecności w pracy.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Benefitów Pracowniczych na Liście Płac w 2021 r. – 12 maja 2021 r.

Po długiej przerwie wracamy do webinarów z komornikiem.

Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi – to nie musi być trudne – 20 maja 2021 r.

Na szkoleniu przeanalizujemy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń. Wyjaśnimy co zrobić w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!