fbpx

Choroby zawodowe

5 maja 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Dane dot. chorób zawodowych w Polsce są zbierane i analizowane przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (IMP) od 1971 r. Liczba zgłaszanych chorób zawodowych systematycznie spada – w 2001 r. było ich 6007, a już w 2019 r. (najświeższe dane) tylko 2065.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art.   2351  Kodeksu Pracy).

Najczęściej rejestrowanymi chorobami w 2019 r. były choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (700 przypadków), pylice płuc (453 przypadki) i choroby narządu głosu (268 przypadków). W wykazie znajduje się 26 grup chorób zawodowych, które pomimo nacisku różnych grup zawodowych nie zostały rozszerzone od 2009 r.

Chorobę zawodową można stwierdzić w czasie wykonywania pracy lub po jej zakończeniu. Okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, zależy od choroby i jest szczegółowo opisany rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Zobacz też: HR Detektyw – #News3 ▪️ COVID-19 jako choroba zawodowa

Przysługujące świadczenia

Pracownik, który cierpi na chorobę zawodową ma prawo do:

 • zasiłku chorobowego, w wysokości 100% podstawy wymiaru,
 • świadczenia rehabilitacyjnego – jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje na poprawę zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy,
 • zasiłku wyrównawczego – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowego odszkodowania jeżeli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (1 kwietnia 2021 roku zmianie uległy kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu choroby zawodowej),
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty szkoleniowej – w stosunku do osoby, której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • renty rodzinnej – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • dodatku do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. W przypadku rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany:

 • ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym,
 • przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
 • zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr stwierdzonych przypadków chorób zawodowych oraz rejestr podejrzeń chorób zawodowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 12,000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

„O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!