Placówka oświatowa Eduwersum

Komu przysługuje dodatkowy urlop?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Jednak są grupy zawodowe, których urlop może być wydłużony od 5 do 12 dni rocznie.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
19 lipca 2021

Z możliwości dodatkowego urlopu mogą skorzystać:

Nauczyciele

Nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii szkolnych zimowych i letnich. Urlop ten musi być wykorzystany w czasie ich trwania. Nauczyciele akademiccy mają do wykorzystania 36 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym urlop musi być wykorzystany w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 64 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela).

Policjanci

Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli określony staż służby wynosi 5 dni roboczych – dla mających 15-letni staż służby, 9 dni roboczych – dla mających 20-letni staż służby, 13 dni roboczych – dla mających 25-letni staż służby (par. 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów).

Sędziowie i prokuratorzy

Sędziom oraz prokuratorom należy się w każdym roku urlop dodatkowy w wymiarze 6 dni po 10 latach pracy oraz 12 dni po 15 latach pracy (art. 119 ustawy z dn. 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze).

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz gdy do ich obowiązków należy praca socjalna i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych po przepracowaniu pełnych 5 lat nabywają prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego raz na 2 lata (art. 121 pkt 3 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Urzędnicy służby cywilnej

Pracownicy służby cywilnej po 5 latach pracy otrzymują 1 dzień urlopu za każdy kolejny przepracowany rok. Taki wzrost następuje do momentu osiągnięcia 12 dni dodatkowego urlopu (art. 105 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Komu jeszcze przysługuje dodatkowy urlop?

 • osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
 • weteranom wojennym,
 • pracownikom Najwyżej Izby Kontroli,
 • radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • żołnierzom.
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.