fbpx

HR Detektyw #40 – monitoring nowości i zmian

25 sierpnia 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Dodatkowe 12 dni urlopu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że inspektorom wykonującym czynności kontrolne przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymają dodatkowo 12 dni wolnych od pracy. Kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy przysługiwać będzie dodatkowy urlop w wysokości 6 dni roboczych po osiągnięciu dziesięcioletniego stażu pracy oraz 12 dni po przepracowaniu 20 lat.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

#News 2 ▪️ Weryfikacja pracowników za pomocą certyfikatów

Organizacje reprezentujące przedsiębiorców wielokrotnie już wnioskowały do Rządu o możliwość weryfikacji szczepień wśród pracowników.

Ministerstwo Zdrowia zdradziło Radiu ZET pierwsze szczegóły dotyczące szykowanego systemu certyfikatów szczepienia dla pracowników. Pracodawcy otrzymają wgląd w informacje, czy pracownicy poddali się szczepieniom przeciwko COVID-19. 

Chcemy to zrobić w taki sposób, aby w certyfikacie była informacja, czy ktoś jest bezpieczny czy nie, czy ma certyfikat zielony, czy czerwony oraz aby znalazło się tam zdjęcie danej osoby tak, by okaziciel mógł wykazać, że to jest rzeczywiście jego certyfikat – powiedziała wiceminister zdrowia Anna Goławska

Wiceminister dodała, że trwają prace nad uzgodnieniem treści ustawy regulującej zasady wystawiania i okazywania pracowniczych certyfikatów covidowych. Nowe prawo ma zostać uchwalone jeszcze we wrześniu.

#News 3 ▪️ Walka z “szarą strefą”

W ramach Polskiego Ładu Rząd zamierza zabrać się również za nieuczciwych pracodawców zatrudniających pracowników bez umów i wypłacających wynagrodzenia pod stołem.

Trzeba ochronić pracownika i zniechęcić do uprawiania nielegalnego procederu tych pracodawców, którzy nie dbają o zabezpieczenia swoich pracowników, ich ubezpieczenie i stabilność zatrudnienia – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Obecnie pracownikowi za niezadeklarowanie podatku za dany rok grozi kara – zapłata nieodprowadzonego od swojej pensji podatku wraz z odsetkami karnymi. Zmiany mają tą sytuację całkowicie odwrócić i przenieść odpowiedzialność na pracodawcę.

Pracownik bez odpowiedzialności karnej będzie mógł zgłosić pracodawcę, który wypłaca mu pensję “pod stołem”, ponieważ konsekwencje takiego działania poniesie tylko pracodawca. Zapłaci on podatek od przychodu z tyt. nielegalnego zatrudnienia, nie będzie mógł odliczyć kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia i będzie musiał zapłacić wszystkie składki ubezpieczeniowe za nielegalnie zatrudnionych pracowników.

Po zmianach zatrudniony zyska więc podwójnie: zachowa pełne wynagrodzenie z kontraktu i dodatkowo ZUS zapisze mu składki emerytalne nie ponosząc konsekwencji wypłat “pod stołem”. Wpłynie to na wzrost donosów od pracowników.

Według informacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 12 proc. osób zatrudnionych na umowę o pracę otrzymuje część wynagrodzenia nieoficjalnie.

#News 4 ▪️ Test przedsiębiorcy powraca?

Pomysł na wprowadzenie “testu przedsiębiorcy”, który miałby wyeliminować samozatrudnienie i uregulować rynek pracy pojawił się już w 2019 roku. Pomysł zakładał stworzenie mechanizmu określającego, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Po fali krytyki ostatecznie pomysł porzucono, aby powrócić do niego w ramach Polskiego Ładu. Choć Rząd upiera się, że to tylko dodatkowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców, to jest on łudząco podobny do tego z 2019 r.

Nowe przepisy nałożą na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Mają one trafiać do fiskusa, gdzie będą weryfikowane.

Test przedsiębiorcy ma na celu weryfikację podatników, którzy mają zarejestrowaną działalność, ale w rzeczywistości działają tak, jakby podlegali stosunkowi pracy. Pozwoli to wyeliminować pozorne samozatrudnienie i uregulować rynek pracy.

Zmiana ma wejść w życie od 2023 r. 

#News 5 ▪️ Rozszerzenie definicji pracownika

W poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy i Prawa przedsiębiorców przewidziano poszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także świadczące pracę na podstawie innej umowy. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt poselski, zgłoszony przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nowa definicja miałaby brzmieć następująco:

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.

W poselskim projekcie ustawy proponuje się też przyznanie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą prawa do urlopu wypoczynkowego.

Projekt jeszcze nie został ostatecznie przyjęty. Mocno sprzeciwia się mu Konfederacja Lewiatan. Środowisko przedsiębiorców twierdzi, że rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów. W grę wchodzą na przykład płatne urlopy, ochrona przed zwolnieniem, uregulowanie przerw w pracy, szczególna formalizacja rozwiązania umowy. 

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

#News 6 ▪️ Przedsiębiorcy wolą pracę stacjonarną

Polscy przedsiębiorcy nie zamierzają kontynuować modelu pracy zdalnej i deklarują, że 88% pracowników wróci do wykonywania zadań w siedzibie firmy. 

Z raportu „Niedobór talentów” ManpowerGroup wynika, że tylko 9% pracowników otrzyma propozycję pracy w systemie hybrydowym. Powodem takich decyzji jest troska pracodawców o samopoczucie pracowników. Blisko 8 na 10 pracodawców w Polsce twierdzi, że codziennej obecności w firmie wymaga większość tj. 76 – 100% stanowisk w ich organizacji. 13% stwierdza, że jest to konieczne w przypadku ponad połowy miejsc pracy tj. 51 – 75%. Zaledwie 1% deklaruje, że w organizacji nie ma funkcji, obligujących zatrudnione osoby do przychodzenia do siedziby firmy każdego dnia.

Organizacje na świecie są jednak zdecydowanie bardziej otwarte na hybrydowy model pracy niż polscy pracodawcy. Możliwość naprzemiennego realizowania obowiązków w domu i w siedzibie firmy będzie miało 22% pracowników.

#News 7 ▪️ Kara za niezabezpieczony nośnik danych osobowych

Za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych odpowiada administrator danych.

Prezes Sądu Rejonowego jako administrator danych otrzymał karę w wysokości 10 tys. zł. z powodu nie zabezpieczenia służbowych nośników z danymi, a jedynie polecenie swoim pracownikom, by sami to robili.

Otrzymana kara była wynikiem zagubienia przez kuratora sądowego pendrive’a z danymi 400 osób, podlegających nadzorowi kuratorskiemu i objętych wywiadem środowiskowym. Wskazane naruszenie spowodowało wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dlatego też administrator opublikował na stronie internetowej Sądu Rejonowego komunikat o naruszeniu.

Administrator w składanych wyjaśnianiach wskazał, że podejmował działania w postaci szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych dla pracowników Sądu (w tym kuratorów). Ponadto, zgodnie z obowiązującymi u administratora dokumentami, obowiązek zabezpieczenia nośników spoczywa na użytkownikach.

Zdaniem UODO takie podejście jest niewłaściwe. Administrator  naruszył m.in. zasadę poufności i integralności danych osobowych poprzez wydanie do użytku służbowego kuratorom sądowym niezabezpieczonego przenośnego nośnika pamięci oraz zobowiązanie ich do wdrożenia zabezpieczeń tej pamięci we własnym zakresie. 

To administrator danych, nie zaś pracownik lub osoba wykonująca zadania służbowe, jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymaganiami RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2130

Już niedługo w Akademii pojawi się kolejny kurs i będzie związany właśnie z ochroną danych. Będziemy szkolić przyszłych Inspektorów. Brzmi interesująco? Szczegóły już wkrótce.

#News 8 ▪️ Płaca minimalna w 2022 r.

Wysokość płacy minimalnej w 2022 r. zaproponowana przez Rząd to 3000 zł. brutto. Taką też propozycję przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego. Stronie społecznej nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

NSZZ “Solidarność” w najnowszej opinii do rządowego projektu postulowało, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3100 zł., natomiast minimalna stawka godzinowa wynosiła nie mniej niż 21,75 złotych brutto.

Postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą – czytamy w opinii “Solidarności”.

O płacy minimalnej ma rozmawiać przewodniczący “Solidarności” Piotr Duda na spotkaniu z Marleną Maląg, która ponownie zajmuje się resortem pracy. Ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia poznamy do 15 września.

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

Wróciliśmy na sale szkoleniowe.

Przed nami zupełnie nowy kurs w Akademii.

27 września ruszamy z nowym projektem edukacyjnym Akademią Zatrudniania Cudzoziemców i Legalizacji Zatrudnienia.

Jest to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców.

Podczas 3 miesięcznego wyzwania poznasz tajniki:

  • Legalizacji pracy i pobytu
  • Odpowiedzialności z tytułu nielegalnego zatrudniania
  • Obsługi kontroli legalności zatrudnienia🎯 Obsługi procedury odwoławczej
  • Opodatkowania przychodów cudzoziemców
  • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Powracamy również z ofertą szkoleń jednodniowych. Przed nami webinar:

Rozliczanie Czasu Pracy w 2021 r. – warsztat dla zaawansowanych26 sierpnia 2021 r.

Jeśli nie wiesz jak:

  • poprawnie dokumentować, prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy Twoich pracowników,
  • rozliczać czas pracy niepełnosprawnych,
  • rozliczyć święto przypadające w sobotę,
  • rozliczyć wynagrodzenie gdy pracownik jest zatrudniony lub zwolniony w trakcie okresu rozliczeniowego,

to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy to tematy, które przysparzają wiele pytań nawet doświadczonym kadrowcom. Dlatego postanowiliśmy zorganizować szkolenie właśnie w tym temacie.

Dołącz do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków! Czy Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach? A może z uporem maniaka śledzisz prace toczące się w rządowych instytucjach?

Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres: [email protected] 

Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom Czytelników mojego bloga!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!