fbpx

HR Detektyw #42 – monitoring nowości i zmian

22 września 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.

W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 3 010 zł brutto.
Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 7,5 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021 r.


Na podniesieniu minimalnego wynagrodzenia najbardziej zyskają ci, którzy zarabiają w Polsce najmniej. Według informacji Rady Ministrów jest to ok. 2,4 mln Polaków. Jeżeli w 2022 roku w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu w aktualnym, projektowanym stanie (w związku z planowaną podwyżką kwoty wolnej od podatku) pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie zyskają dodatkowo ponad 150zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. (Dz.U. 2021 R. POZ. 1690).

#News 2 ▪️ Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – mija termin składania wniosków

Do 30 września można składać wnioski o przyznanie środków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – o łącznej wartości 25 mld zł – to program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat.

Jak tłumaczy PFR, umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie od listopada 2020 do kwietnia 2021. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Wniosek można złożyć na stronie www.pfrsa.pl

#News 3 ▪️ Potwierdzenia dla świadczeniobiorców na PUE ZUS

Od początku sierpnia świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Taki dokument można przekazać do instytucji bądź pracodawcy, która tego oczekuje.

Elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS mogą generować nie tylko ubezpieczeni i płatnicy składek (jak to było dotychczas) ale i świadczeniobiorcy. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące prawa do emerytury, renty, czy zasiłku, oraz kwota pobieranego świadczenia. Można również uzyskać potwierdzenie, że nie pobiera się świadczenia we wskazanym okresie.

Potwierdzenie nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Ma taką samą moc prawną, co zaświadczenia wystawiane na salach obsługi klientów. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Źródło: www.zus.pl

#News 4 ▪️ Pracodawcy bez dostępu do informacji o szczepieniach

Rząd nieoficjalnie zawiesił prace nad projektem, który miał uregulować kwestie weryfikacji zaświadczeń – zarówno u pracodawców, jak w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne. Na początku września do Sejmu miał trafić projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom pozyskanie informacji o tym, czy dany pracownik lub kandydat do pracy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Tak się jednak nie stało. Pracodawcy nadal prawnie nie mogą pozyskiwać od pracowników informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19.

W oficjalnym porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów w dniu 8 września projekt nie został uwzględniony.  Zdaniem prawników oznacza to, że w czwartej fali pandemii ciężar troski o zdrowie i życie pracowników spadnie na pracodawców. Przedsiębiorcy mieli nadzieję, że dzięki weryfikacji osób zaszczepionych mogłyby nadal funkcjonować miejsca użytku publicznego choćby tylko za zaszczepionych. Tak jednak się nie stanie, a to może skutkować ponownie całkowitym lockdownem.

#News 5 ▪️ Jesteś na L4 – nie myśl o pracy

Pomoc koleżankom z firmy będąc na zwolnieniu lekarskim może skutkować zabraniem zasiłku. W takiej sytuacji była księgowa, która przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. ZUS chciał pozbawić prawa do zasiłku chorobowego argumentując sprawę tym, że ubezpieczona pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, wykonywała powierzone jej obowiązki.  Na dodatek nie tylko z domu, ale również bywała w siedzibie firmy. 

Sprawa trafiła do Sądu. Pracownica tłumaczyła się tym, że nie otrzymywała za swoje czynności jakiegokolwiek wynagrodzenia, a wykonywała je wyłącznie z dobrej woli, na prośbę przełożonego lub współpracowników. Z racji profilu działalności pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków, wnioskodawczyni zobowiązała się dobrowolnie udzielać wsparcia zastępującym ją pracownikom podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ponadto zamierzała wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, wobec tego starała się na bieżąco, w ramach pomocy koleżeńskiej, również podczas niezdolności do pracy, czuwać nad sprawami, które pozostawały w zakresie jej obowiązków.

Kobieta wygrała w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, ale Sąd Najwyższy uchylił wyrok i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. 

W uzasadnieniu wyroku SN czytamy, że przedmiotem ubezpieczenia chorobowego jest ryzyko braku zarobku wynikające z chorobowej niezdolności do pracy. Nadużywa zatem tego ubezpieczenia ten, kto korzysta z ubezpieczenia, a z drugiej strony wykonuje pracę zarobkową. Za pracę uważa się prace w potocznym tego słowa znaczeniu, czyli nawet, gdy nie jest podejmowana „w celu zarobkowym”. 

#News 6 ▪️ Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

3 września 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektóre zapisy wchodzą w życie w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania, czyli 18 września 2021.

Według nowych przepisów rozszerzy się krąg osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Będą mu podlegały osoby współpracujące z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, korzystającymi z tzw. „ulgi na start” czyli podejmujących własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujących ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

#News 7 ▪️ Ulga w PIT za członkostwo w związkach zawodowych

Ministerstwo Finansów chce zachęcać do członkostwa w związkach zawodowych. Polski Ład wprowadzi do projektu ustawy zapis, który ma dać podstawy do nowej ulgi podatkowej.

Proponowane zmiany w ustawie o podatku PIT zakładają, że podatnik (np. pracownik) będzie mógł odliczyć od dochodu opłacone przez niego składki członkowskie z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu mają zachęcać Polaków do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa  obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego.

Odliczenie będzie miało charakter kwotowy, to jest odliczana będzie kwota faktycznie opłaconych składek, ale nie większa niż 300 zł w skali roku kalendarzowego.

Odliczenie ma być dokonywane w zeznaniu podatkowym, a wysokość wydatków potwierdzona dowodem wpłaty. 

#News 8 ▪️ Zmiany w przepisach dot. uzyskania Niebieskiej Karty UE

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają ułatwić zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami cudzoziemcy wnioskujący o Niebieską Kartę UE będą mogli:

 • przedstawić umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy na okres co najmniej sześciu miesięcy (a nie tak jak do tej pory 12 miesięcy), a także dowody potwierdzające wyższe kwalifikacje lub umiejętności zawodowe,
 • przenieść się do innego państwa członkowskiego po upływie początkowego okresu 12 miesięcy w państwie, które jako pierwsze przyznało im kartę (a nie tak jak ma to miejsce teraz po upływie 18 miesięcy),
 • zostanie obniżony próg oferowanego wynagrodzenia wymagany od wnioskodawców do co najmniej 100 proc. i nie więcej niż 160 proc. średniego rocznego wynagrodzenia brutto w państwie członkowskim, gdzie będzie zatrudniony cudzoziemiec (obecnie wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia zezwolenia nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju członkowskim).

Powyższe regulacje musza zostać najpierw zatwierdzone przez Radę UE. Następnie kraje członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

Tematykę zatrudniania cudzoziemców bardzo wnikliwie omawiać będziemy podczas nowego, 3 miesięcznego projektu edukacyjnego.

27 września rozpoczyna się I edycja Akademii Zatrudniania Cudzoziemców i Legalizacji Zatrudnienia.

Jest to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców.

Podczas 3 miesięcznego wyzwania poznasz tajniki:

 • Legalizacji pracy i pobytu
 • Odpowiedzialności z tytułu nielegalnego zatrudniania
 • Obsługi kontroli legalności zatrudnienia Obsługi procedury odwoławczej
 • Opodatkowania przychodów cudzoziemców
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Dla wszystkich miłośników HR Detektywa mamy niespodziankę. Jest to kod rabatowy w wysokości 700zł. Możecie z niego skorzystać tylko do końca dzisiejszego dnia. Kod rabatowy to: 2XHG3QGP.

#News 9 ▪️ Odsetki za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca bieżącego roku odsetki za zwłokę nie będą więc naliczane, gdy ich wysokość nie przekroczy 28 zł., a od 1 stycznia 2022 r. – 30,10 zł

Ponadto, odsetki nie będą należne:

 • od nieopłaconych w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS, za okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia;
 • od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
  • błędnego zawiadomienia przez ZUS o stanie rozliczeń,
  • zastosowania się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, z uwzględnieniem art. 34 ust. 15 ustawy – Prawo przedsiębiorców,
  • zastosowania się płatnika składek do pisma ZUS w jego indywidualnej sprawie,
  • zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, która następnie uległa zmianie.

źródło: www.inforfk.pl

O nowych przepisach w systemie ubezpieczeń społecznych przeczytasz również na naszym blogu: Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawach wchodzące w życie od 18 września 2021 roku.

#News 10 ▪️ Szkolenia/webinary

W związku z licznymi zmianami jakie zapowiedział Rząd przygotowaliśmy szkolenie:

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r. – zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych24 września 2021 r.

Celem szkolenia jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń chorobowych oraz przepisów wprowadzonych i obowiązujących w 2021 r. Zajmiemy się również:

 • Strategią zmian w ZUS na lata 2021 – 2025
 • Zmianami w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.
 • Zmianami w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.
 • Obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r., w tym o korektach dokumentu zgłoszeniowego
 • Zwolnieniu z opłacania składek na FP i FGŚP w 2021 r.

Kolejnym szkoleniem w związku ze zmianami spowodowanymi pandemią będzie:

Prawo pracy w dobie COVID14 października

Szkolenie, które ma na celu uporządkowanie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych. Omówimy:

 • Podstawy prawne zatrudnienia
 • Zasady zatrudniania
 • Umowę o pracę
 • Pracę zdalna
 • Główne założenia programu Nowy Ład, które dotyczą rynku pracy
 • Dokumentację pracowniczą

Rozpoczęliśmy również zapisy na kolejną edycję naszego flagowego produktu jakim jest Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – 12 października.

Przed nami 9 miesięcy i 7 obszarów tematycznych:

 • Kadry
 • Płace
 • Czas pracy
 • Urlopy
 • Zasiłki
 • Exel
 • RODO

W każdej edycji Akademii dodajemy coś ekstra. Tym razem zgodnie z Waszymi sugestiami ponownie dodajemy kurs Dokumentacja pracownicza. Ale uważaj, bo oferta obowiązuje tylko do końca września!

Za miesiąc ruszamy z nowym projektem. Będzie to Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych – 26 października

Akademia IOD to kompleksowy 4-miesięczny program rozwoju zawodowego. Jego ukończenie umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji. Nauczymy Cię:

 • audytować, wdrażać proste i skuteczne procedury RODO,
 • prowadzić wymagane przez RODO rejestry.
 • zarządzać ryzykiem
 • radzić sobie w sytuacji RODO incydentów

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!