fbpx

Polityka antymobbingowa w firmie

28 września 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi wewnętrzna polityka antymobbingowa w każdej firmie powinna opierać się na dwóch filarach: działaniach prewencyjnych i procedurze skargowej.

Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi, który definiowany jest jako uporczywe, długotrwałe i powtarzalne działanie skierowane przeciwko pracownikowi polegające na jego nękaniu i zastraszaniu (art. 943 § 2).

Od 7 września 2019 r. pracownik, który dozna mobbingu może dochodzić odszkodowania od pracodawcy również w trakcie zatrudnienia.

Pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za mobbing, niezależnie od tego czy to on czy jego pracownicy dopuścili się tego czynu. Zgodnie z art. Art. 111 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, dlatego też obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi poprzez informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu oraz wdrażając procedury, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.

Aby zminimalizować ryzyko działań o charakterze mobbingowym należy przygotować i wdrożyć  wewnętrzną politykę antymobbingową, która może przybrać postać regulaminu, zarządzenia lub obwieszczenia . Ważne jest, aby każdy pracownik złożył pisemne oświadczenie, że zapoznał się z treścią polityki antymobbingowej (oświadczenie to powinno zostać dołączone się do jego akt osobowych w części B).

Polityka antymobbingowa powinna opierać się na dwóch podstawowych filarach: działaniach prewencyjnych i procedurze skargowej.

Działania prewencyjne powinny obejmować trzy obszary:

  • prewencja pierwotna – systematyczne szkolenia pracowników w celu podniesienia świadomości w zakresie mobbingu,
  • prewencja wtórna – podniesienie kompetencji pracowników gdy trudna sytuacja się wydarzyła, stworzenie procedury monitorowania i dokumentowania zachowań mających znamiona mobbingu (ma to na celu ochronę ofiary przed dalszymi takimi zrachowaniami) oraz procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg dotyczących mobbingu,
  • prewencja trzeciorzędowa – zaoferowanie ofiarom mobbingu dostępnych form pomocy: medyczna, psychologiczna oraz prawna.

Procedura skargowa powinna jasno wskazywać co należy zrobić gdy jest się świadkiem lub ofiarą mobbingu. Przede wszystkim należy umożliwić pracownikom możliwość złożenia skargi do pracodawcy (pracodawca może, ale nie musi przyjmować skarg anonimowych). W skardze należy określić, jakie działania lub zachowania przełożonych lub współpracowników wykazują cechy mobbingu, wskazać z imienia i nazwiska osobę lub osoby, które są sprawcami mobbingu oraz przytoczyć dowody potwierdzające, że opisane działania lub zachowania miały miejsce. Skarga pracownika powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i własnoręcznie podpisana.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!