fbpx

HR Detektyw #44 – monitoring nowości i zmian

20 października 2021
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Bezrobocie we wrześniu

Dobre wieści z rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało aplikację mobilną dla osób szukających pracy. Z aplikacji będzie można skorzystać bezpłatnie, znajdziemy w niej informacje o ofertach pracy oraz wydarzeniach publikowanych przez powiatowe urzędy pracy. Dzięki niej można na bieżąco otrzymywać powiadomienia, osoba poszukująca pracy otrzyma m.in. powiadomienia o nowych ofertach, szkoleniach czy targach czy z poziomu aplikacji zapisze w kalendarzu ważne terminy dotyczące rekrutacji. Aplikacja jest już do pobrania w sklepie Google Play, a wkrótce także na AppStore -powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 3,3 proc. Najwyższy poziom był w województwie warmińsko-mazurskim (8,6 proc.).

Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. Według wstępnych danych – pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w sierpniu br. stopa bezrobocia w Polsce – liczona według metodologii Eurostat – wyniosła 3,4 proc. 

#News 2 ▪️ Raport GUS o aktywności ekonomicznej ludności przed i w czasie pandemii COVID-19

Z opublikowanego w dniu 14 października br. raportu GUS „Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19”, który badał zbiorowości i procesy zachodzące na polskim rynku pracy, w okresie objętym pandemią COVID-19 na tle aktywności ekonomicznej ludności w latach wcześniejszych, wynika m.in. że:

 • w ciągu ostatnich kilku lat poprzedzających rok wystąpienia pandemii COVID–19, systematycznie poprawiała się sytuacja na rynku pracy: zwiększała się populacja osób pracujących (do 2018 r. włącznie). Ogłoszenie stanu epidemii w marcu 2020 r. i jednoczesne podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia obywateli poskutkowało zaburzeniem dotychczasowych trendów na rynku pracy. Pandemia COVID–19 wpłynęła negatywnie przede wszystkim na sytuację zawodową osób młodych. Obrazuje to mniejsza niż rok wcześniej liczba pracujących i niższe wskaźniki zatrudnienia, jak też większa zbiorowość biernych zawodowo.
 • W 2020 r. – w porównaniu z sytuacją rok wcześniej – skróceniu uległ przeciętny tygodniowy czas pracy (dotyczy osób, które pomimo pandemii nadal pracę wykonywały) w I kwartale o ok. 40 minut, w II kwartale o 25 min; różnie to wyglądało w zależności od rodzaju działalności głównego miejsca pracy.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronach GUS-u.

#News 3 ▪️ Rezygnacja z pracy z powodu wypalenia zawodowego

Praca w czasie pandemii, kryzys i lockdown niewątpliwie sprzyjały przytłoczeniu obowiązkami zawodowymi, co mogło sprzyjać poczuciu dyskomfortu i przepracowaniu. Dodatkowo presja i często słabe zarządzanie w rozproszonych zespołach dołożyły swoje.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradztwa personalnego Hays aż 38%, spośród badanych deklarujących gotowość do rezygnacji z pracy, jako możliwy powód podało wypalenie zawodowe.

Wyniki ankiety pokazują, że znaczny odsetek doświadczył syndromu wypalenia w niedalekiej przeszłości, bądź zmaga się z nim teraz. Przerwanie kariery zawodowej, by odzyskać równowagę wydaje się być dla tych pracowników realnym rozwiązaniem. 

Jeśli firmy, a szczególnie szefowie zespołów, nadal będą ignorować to zjawisko, może być ciężko z obsadzeniem często wysokospecjalistycznych stanowisk. Trzeba wspomnieć, że od przyszłego roku wypalenie zawodowe może być podstawą zwolnienia lekarskiego. Zatem pracownicy dotknięci wypaleniem nie będą musieli decydować się na desperacki krok i rzucać pracę, ale udadzą się na L4. 

O wypaleniu zawodowym pisaliśmy na naszym blogu “Wypalenie zawodowe”.

#News 4 ▪️ Inspektor PIP przekształci zlecenie w umowę o pracę?

Główny Inspektor Pracy prawdopodobnie zyska nowe uprawnienia. W świetle proponowanych przepisów inspektor, w drodze decyzji administracyjnej, mógłby przekształcić kontrakt samozatrudnionego lub zleceniobiorcy w umowę o pracę, jeśli uzna, że warunki i okoliczności wskazują na to, że praca odbywa się na etacie. Taki przepis ma znaleźć się w nowelizacji ustawy o Inspekcji Pracy. Projekt przygotowuje Państwowa Inspekcja Pracy. Pisze o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rozwiązanie wydaje się rewolucyjne i idące wbrew dotychczasowym praktykom. Obecnie inspektorzy PIP, w wypadku, kiedy uznają, że pracownik wykonuje obowiązki charakterystyczne dla etatu, ma prawo wystąpić do sądu, aby ten ustalił istnienie stosunku pracy. Taka zmiana nadałaby inspektorom nowe, szerokie uprawnienia. Nie wiadomo jak na to zareagują parlamentarzyści.

#News 5 ▪️ Czynny żal w formie papierowej, jak i elektronicznej

5 października 2021 r. art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.) zyskał nowe brzmienie. Chodzi o przepis dotyczący składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem:

„Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną.

Pamiętać należy, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Źródło: www.gov.pl

#News 6 ▪️ Pozwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców

Rząd przygotowuje kolejne udogodnienia, tym razem chodzi o usprawnienia procesu występowania i przyznawania cudzoziemcom pozwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obecnie proces ten w zależności od województwa trwa od kilku miesięcy do nawet dwóch lat.

Projekt zmian zakłada nowelizację m.in. kilku Ustaw, w tym:

 • Ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Źródło: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r513313140830,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Więcej przeczytasz w artykule Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach, który znajdziesz na moim blogu.

#News 7 ▪️ Emerytury stażowe

Temat emerytur stażowych wraca jak bumerang. Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt emerytur stażowych na pewno powstanie. 30 września do Sejmu trafił projekt przygotowany przez NSZZ “Solidarność”. Związkowcy chcą, aby to od lat pracy zależało przejście na emeryturę, a nie od wieku pracownika oraz aby emerytura stażowa nie była niższa od emerytury minimalnej przypadającej w danym roku. 

Obecnie wiek emerytalny w naszym kraju wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Staż pracy wpływa na wysokość emerytury oraz prawo do pobierania emerytury minimalnej. Staż ubezpieczeniowy dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn – 25 lat.

Warunkami przejścia na emeryturę stażową mają być:

 • odpowiedni wiek: 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • odpowiedni czas pracy i odprowadzania składek: 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn (dotyczy tylko osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.),
 • trzeba będzie mieć uzbierany odpowiedni kapitał, który pozwoli na wypłatę przynajmniej 120 proc. minimalnej emerytury. Brany pod uwagę będzie tylko okres pracy.

Oczekujemy od polityków Zjednoczonej Prawicy, aby dotrzymali słowa, które było dane w 2015 roku podczas kandydowania Andrzeja Dudy po raz pierwszy na prezydenta RP. To wtedy Solidarność podpisała z nim umowę programową obejmującą, oprócz obniżenia wieku emerytalnego, także emerytury stażowe – przypomniał Piotr Duda.

#News 8 ▪️ Pakiet zmian w Kodeksie pracy

W planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w ramach Strategii Demograficznej 2040 opracowano wiele propozycji mających na celu przygotowanie Polski na nieuchronny kryzys demograficzny.

Zmiany dotyczą:

 • zawarcia maksymalnie dwóch umów na czas określony na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy z osobami w wieku do 40 lat,
 • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 poprzez pracę zdalną, hybrydową lub elastyczny czas pracy,
 • gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4,
 • objęcie matek ochroną przed zwolnieniem przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, niezależnie od wymiaru czasu pracy,
 • ochrona przed zwolnieniem dotycząca ojców w pierwszym roku życia dziecka (w przypadku małżeństw ochrona objęłaby mężczyznę od momentu zajścia w ciążę przez żonę),
 • wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Projekt ustawy powinien zostać przygotowany jesienią, a wejście w życie jest planowane na początek 2022 roku.

Przed pracodawcami stoi wiele wyzwań związanych z omawianą Strategią Demograficzną 2040, dotyczących zmian organizacyjnych w stosunku do młodych pracowników. Pamiętajmy, że w sierpniu 2022 roku powinna wejść w życie dyrektywa work-life balance, która będzie odnosiła się do podobnych zagadnień, zwiększająca rodzicom wielkość urlopu.

Więcej o planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w ramach Strategii Demograficznej 2040 przeczytasz w HR Magazynie.

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

Czy przeszło Ci kiedykolwiek przez myśl aby zostać Inspektorem Ochrony Danych? Czy w Twojej organizacji jest wyznaczona osoba zajmująca się obszarem pt. RODO?

Już za kilka dni ruszamy z całkowicie nowym projektem. Będzie to Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych – 26 października 2021 r.

Akademia IOD to kompleksowy 4-miesięczny program rozwoju zawodowego. Jego ukończenie umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji. Nauczymy Cię:

 • audytować, wdrażać proste i skuteczne procedury RODO,
 • prowadzić wymagane przez RODO rejestry,
 • zarządzać ryzykiem,
 • radzić sobie w sytuacji RODO incydentów.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu Inspektora Ochrony Danych – kod zawodu 242212

3 listopada ponownie wkroczymy na ścieżkę rozwoju z “miękkiego HR”. I edycja spotkała się z Waszym wielkim uznaniem.

AKADEMIA HR Zarządzania Zasobami Ludzkimi II – 3 listopada 2021 r.

Podczas Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dowiesz się jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w Twojej organizacji. Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń i rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych. Nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi – kod zawodu 242390.

Jednym z działów w firmie, który niewątpliwie musi znać i poprawnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy o dokumentacji pracowniczej jest szeroko rozumiany HR (w tym kadry i płace). Pozwoli to pracodawcy uniknąć bardzo wysokich administracyjnych kar finansowych z tytułu naruszenia RODO oraz sankcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Prawna ochrona sygnalistów i RODO w HR – zmiany 2021/2022 r. – 15 listopada 2021 r.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi z zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu ­– zarówno w świetle RODO, Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

No token or token has expired.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!